top of page

FØRSTEKOMMUNIONSFORBEREDELSE ÅR I.

til hjemmesiden.png

Takk for at du som sogner til St. Olav domkirkemenighet ønsker å gå i katekesen hos oss.
I første års forberedelse til førstekommunion lærer vi mer om messen og bibelhistoriene bak, og f. eksempel selv karneval får barne oppleve sammen på Noas ark.  Et 2-årig løp gjør at barna føler seg mer trygge og glade når de møter Herren i eukaristien og forsoningens sakrament, så vi anbefaler dette for alle selv om dere også praktiserer troen hjemme og går i kirken jevnlig. Vanlig alder for å motta førstekommunion er
i 3. klasse så for de som starter i 2. klasse høsten 23, blir førstekommunion på norsk Kristi himmelfartsdag 29. mai 2025. 

 

OBS! 2. klasse har KATEKESEOPPSTART 10. september med oppmøte kl. 10.30 i St. Sunniva skolegård
for å ha litt bli-kjent-leker mens foreldrene fremdeles er i nærheten etter at de større barna har gått inn.
Fra 15. oktober begynner de katekesen som vanlig kl. 10.00 grunnet familielogistikken til de som har søsken i andre  klasser. 
Katekesedagen er ikke ferdig før kl. 14.00  (etter katekesemessen) og det er ikke lov å hente barna før messen uten å gitt en god grunn skriftlig på e-post til katekesekoordinator minst 3 dager før grunnet bl. a. barnas sikkerhet.
Derimot ønsker vi hele familien velkommen til å delta i messen kl. 13 i st. Olav.   

 

Påmeldingen er fullført når (1) skjema er fylt ut innen 23.08.23 og (2) betaling er gjennomført innen 01.10.23 

Betal 500 kr i kontingent for katekesen. Konto nr. 3000 32 00872. Merk innbetalingen "2. kl. , navn, fødselsdato".

Datoer for 2. klasse katekeseåret 2023-2024:

Høsten 2023: 10. september, 15. oktober*, 12. november, og 10. desember.

Våren 2024: 14. januar, 11. februar, 10. mars, 14. april, 12. mai, og 8. juni**, 

OBS! Katekeseavslutningen  8. juni er på Hovedøya med familiene er på en lørdag.

Katekesemesse i St. Olav domkirke kl. 13.00 hver 2. søndag i måneden bortsett fra:
* Søndag 15. oktober i Mariakirken? (flyttet til 3. søndag pga. høstferien i uke 8). 
** Lørdag 8. juni 2024 på Hovedøya (NB! En lørdag for at sognepresten kan være med oss hele dagen).

bottom of page