Første års forberedelse til å motta Den hellige kommunion

Takk for at du som sogner til St. Olav domkirkemenighet ønsker å gå i katekesen hos oss. Her mottar barna eukaristiens og forsoningens sakrament etter to års forberedelse, for de fleste vil dette si våren de går i 3. klasse.
 

For barn som starter høsten 2022 skjer det Kristi himmelfartsdag 9. mai 2024. 

For de som går på St. Sunniva katolske skole vil de få tilbud om denne forberedelsen i skoletiden (i 3. klasse) og trenger da ikke følge 2. klasse katekesen i menigheten. 

Påmeldingen er fullført når (1) skjema er fylt ut og (2) betaling er gjennomført. 

Betal 500 kr i kontingent for katekesen.

Kontonr. 3000 32 00872.
Merk innbetalingen "2. kl. , navn, fødselsdato".

Kalender for 2. klasse katekese 22-23

Datoer Forberedelse til Førstekommunion / 2. klasse KATEKESE 2022-2023.

 

Høsten 2022: 11. september, 16. oktober, 13. november, og 11. desember.

Våren 2023: 8. januar, 12. februar, 12. mars, 16. april, og 14. mai. 

Katekeseavslutning: lørdag 3. juni 2023 på Hovedøya med familiene.

Ingen katekese Første påskedag 9. april, men alle inviteres til å delta i påskeliturgien.

Familiemesse i St. Olav domkirke 11. sept., 13. nov., 11. des., 8. jan.,12. feb., 12. mars, og 14. mai (2. sønd. i mnd.)

Katekesemesse i St. Joseph kirke 16. okt., og 16. april (katekesen flyttet fra 2. til 3. sønd. i mnd. pga. skoleferie).