Hav

4. - 7. klasse katekese

Gåte til foreldrene: Etter at barna har mottatt kommunion for første gang hva kommer da?
Andre kommunion eller tredje kommunion?


Ja, vi får erfare søndagen som Herrens dag, som den dagen der vi møter Ham i eukaristien, og han gir oss styrke til å leve uken på en slik måte at vi rett og slett vil komme tilbake neste søndag for å takke ham. Da blir eukaristien takksigelse. 

Vi fortsetter å bli kjent med Gud og Kirken i årene og legger ut på dypet før den direkte forberedelsen til konfirmasjons sakrament. 


Denne tiden handler om å leve med sakramentene, vokse i vennskapet med Jesus og vennene hans, og i sin tilhørighet til Kirken. Vi organiserer katekese 1 søndag i måneden, men i tillegg er det også åpent for kreative forslag av aktiviteter og utflukter i den grad foreldre går sammen om dette for barna.


Denne perioden er veldig viktig i en persons trosreise fordi her begynner barnet med større undring å erfare Guds virkning rundt en før en ofte i ungdomsårene møter mye motstand og hele tiden må stå i forsvarposisjon for sin tro. På den måten er denne tiden særlig vakker og verdifull og vi vil si uerstattelig. La dem ble med!

 

Påmeldingen er fullført når (1) skjema er fylt ut og (2) betaling er gjennomført. 

Betal 500 kr i kontingent for katekesen.

Kontonr. 3000 32 00872.
Merk innbetalingen "klasse, navn, fødselsdato".

Kalender for 4. - 7.klasse katekese 22-23

Høsten 2022: 11. september, 16. oktober, 13. november, og 11. desember.

Våren 2023: 8. januar, 12. februar, 12. mars, 16. april, og 14. mai. 

Katekeseavslutning: lørdag 3. juni 2023 på Hovedøya med familiene.

Ingen katekese Første påskedag 9. april, men alle inviteres til å delta i påskeliturgien.

Familiemesse i St. Olav domkirke 11. sept., 13. nov., 11. des., 8. jan.,12. feb., 12. mars, og 14. mai (2. sønd. i mnd.)

Katekesemesse i St. Joseph kirke 16. okt., og 16. april (katekesen flyttet fra 2. til 3. sønd. i mnd. pga. skoleferie).