top of page

POST- KOMMUNION;
4. - 7. klasse.

Denne tiden handler om å leve med sakramentene,
vokse i vennskapet med Jesus og vennene hans,
og i sin tilhørighet til Kirken.

Menigheten organiserer katekese en søndag i måneden,
men i tillegg er det åpent for aktiviteter og utflukter
i den grad foreldre går sammen om dette for barna.
Det er fristende å tenke at
"nå tar vi 4 års pause fra katekese før vi kommer tilbake til konfirmajsonsforberedelse",
men mange ender med en borgerlig konfirmere den dagen
om de føler seg fremmede i Kirken og ikke har venner der så

dette er egentlig ikke tiden for å slappe av,
men å forme sin kristne person

og å bygge gode relasjoner! 

 

Påmeldingen er fullført når (1) skjema er fylt ut og (2) betaling er gjennomført. 

Betal 500 kr i kontingent for katekesen.

Kontonr. 3000 32 00872.
Merk innbetalingen "klasse, navn, fødselsdato".

Kalender for 4. - 7. klasse katekese 23-24

KATEKESEOPPSTART 10. september med oppmøte kl. 10.00 i St. Sunniva skolegård. Katekesedagen varer frem til kl. 14.00, men alle familier er velkommen til å delta i katekesemessen klokken 13.00 i st. Olav domkirke.
 

Høsten 2023: 10. september, 15. oktober, 12. november, og 10. desember.

Våren 2024: 14. januar, 11. februar, 10. mars, 14. april, og 12. mai. 

Katekeseavslutning: lørdag 8. juni 2023 på Hovedøya med familiene.

Katekesemesse i St. Olav domkirke kl. 13.00 hver 2. søndag i måneden bortsett fra:
Søndag 15. oktober i Mariakirken? (flyttet til 3. søndag pga. høstferien i uke 8). 

Lørdag 8. juni 2024 på Hovedøya (NB! lørdag).

bottom of page