top of page

Konfirmasjonsforberedelse år II.

Vi gleder oss over at dere ungdom som sogner til St. Olav domkirkemenighet ønsker å bli konfirmert katolsk. 

Hos oss mottar ungdom konfirmasjonens sakrament etter to års konfirmasjonsforberedelse, for de fleste vil dette si den våren de går i 9. klasse.
For de av dere som begynte i katekesen i 8.klasse, og nå fortsetter på DEL 2 skjer konfirmasjonen pinsehelgen 2024. 
Det forutsetter deltakelse gjennom to år på katekese, konfirmanthelger og aktiviteter. 
For de av dere som ikke har fått med dere at forberedelsene er 2-årig i hele OKB fortvil ikke; 
Du er ikke den eneste, dere blir flere i klassen i samme alder som skal ut på en flott trosreise sammen:
Følg bare lenken for Konfirmasjonsforberedelse år 1: 
https://forms.office.com/e/7uMCVeDuF9  

Minst èn forelder må møte på infomøte 27. september kl. 17 i Mariagården.
Konfirmanten selv skal ikke komme denne dagen. 

Påmeldingen er fullført når (1) skjema er fylt ut og (2) betaling er gjennomført. 

Betal 1000 kr i kontingent for katekesen.

Kontonr. 3000 32 00872.
Merk innbetalingen "Konfirmant år II, navn, fødselsdato".

Kalender for konfirmantopplegg år II. 


 BLI-BEDRE-KJENT HELG PÅ MARIAHOLM 8.-10. september 2023. 

Dere kan velge mellom katekese på torsdager eller søndager:

 

Datoer for de som velger torsdag kveld:
HØSTEN 2023: 31. august/ 14. og 28. september/ 12. og 26. oktober/ 9. og 23. november/ og 14. desember.
VÅREN 2024: 11. og 25. januar/ 8., 15. og 29. februar/ 14. mars /11. april / 12. 
mai (skriftemålsdag) / 8. juni (avslutning på Hovedøya). 

Datoer for de som velger søndag dagtid:

HØSTEN 2023: 27. august/ 24. september15. oktober/ 12. og 26. november/ 10. desember.
VÅREN 2024:14. januar/ 11. februar/ 10. mars/  14. april/ 12. mai (skriftemålsdag) / 8. juni (avslutning på Hovedøya). 

Obligatorisk opplegg er også konfirmanthelgen på Mariaholm og deltagelse på NUK' s konfirmantpåskeleir eller
Påsketriduum 28.-31. mars i menigheten og 
"5 aktive" (deltagelse i SOUL, ungdomskoret, adventsaksjonen).

bottom of page