top of page

Konfirmasjonsforberedelse år II.

Vi gleder oss over at dere som startet konfirmantundervisningen høsten 2023
nå ønsker å fullføre forberedelsene frem mot en katolsk konfirmasjon pinsehelgen 2025. 

Dette forutsetter en deltakelse på over 70 % gjennom 2-årig katekese,
samt deltagelse på minst en av konfirmanthelgene, minst 10 messer og 5 aktiviteter. 

 

20. november kl.17:00-19:00 blir det et informasjonsmøte i menighetssalen der minst èn av forelder må møte. 

Påmeldingen er fullført når
(
1) skjema er fylt ut innen 23.08.24 og
(
2) betaling er gjennomført innen 15.09.2024

Vi foretrekker at katekesekontingenten på kr. 1 000,- betales
via bankoverføring (gebyrfritt) på katekesekonto: 3000 32 00872.
Men vi tar også imot VIPPS til nr.: 825954. 
Merk innbetalingen "Konfirmant år II, navn, fødselsdato".

Kalender for konfirmantopplegg år II. 


Vi starter med konfirmanthelg på Mariaholm leirsted 23.-25. august 2024. 

Dere kan velge mellom katekese på torsdager eller søndager:

 

Datoer for de som velger torsdag kveld i menighetssalen:
HØSTEN 2024: 12. og 26. september/ 10. og 24. oktober/ 14. og 28. november/ og 12. desember.
VÅREN 2025: 9. og 23. januar/ 13. og 27. februar/ 13. og 27. mars /10. og 24. april / 8. 
mai  (+ generaløvelse 22. mai) / 14. juni (avslutning på Hovedøya). 

Datoer for de som velger søndag dagtid i Mariagården:

HØSTEN 2024: 8. og 29. september/ 13. og 27. oktober/ 10. og 24. november/ 8. desember + juleverksted 12. desember
VÅREN 2025:12. og 26. januar/ 9. og 23. februar/ 9. og 23. mars/  27. april/ 11. mai  
(+ generaløvelse 19. og 20. mai) / 14. juni (avslutning på Hovedøya). 

Det er ikke obligatorisk å delta på St. Olavs ungdomslag SOUL hver gang (noen ganger kolliderer det med konfirmantundervisningen) men 5 ganger i løpet av året er mulig for alle. Det inngår i klippekortet for "10 messer" og "5 aktive"  hvor man kan velge mellom å delta på Soul, ministrere, lese i en messe, synge i ungdomskoret, eller delta i Caritas sin adventsaksjon).

bottom of page