top of page

ST. OLAV KATOLSKE DOMKIRKEMENIGHET

SMITTEVERNSTILTAK PR. 12. MARS 2020

Messeplikten er opphevet. Alle messer og arrangement innstilles. Kirkene holdes åpne.

Biskop Bernt I. Eidsvig har besluttet å oppheve den allmenne messeplikt midlertidig. Alle messer i Oslo katolske bispedømme er innstilt. Kirkene holdes åpne. Biskopen henvender seg til troende med følgende  henstilling:

Kjære troende,

å begrense eller hindre korona-smitte er å utvise nestekjærlighet i praksis. Oslo katolske bispedømme innfører derfor nye og strengere smitteverntiltak i en svært krevende situasjon. Vi ber for de smittede, utsatte personer og for våre oppofrende helsearbeidere.

Tiltak for opphold i kirkerommet (påbud):
  • Hold én meter avstand til andre troende.

  • Unngå håndhilsning. 

  • Alle vievannskar skal være tomme. Vievann brukes ikke. 

  • De troende oppfordres til å sine evt. gaver via Vipps.

  • Forhold deg ellers til helsemyndighetenes råd for smittebegrensning mellom personer.

 

Du oppfordres til bønn og åndelig kommunion, på egen hånd eller sammen med din familie, inntil messefeiringen igjen tar til.

 

Kirkene holder åpent for alle troende. Prestene vil være tilstede i kirkene til vanlig messetid. 

Vit at Kirkens prester ber for dere, de syke, helsearbeidere og utsatte grupper.

 

Måtte fastetiden fornye oss og inspirere oss til ekstra bot, bønn og faste for alle som er berørt!

Oslo 12.3.2020 

In Christo,

 

+Bernt I. Eidsvig, Can. Reg.

Biskop av Oslo

 

bottom of page