top of page

Bilder og videosnutter fra St. Olav

Olsok 2019 i Domkirken

p. Dariusz i sin nye menighet i Kasakhstan

Pave Frans utnevnte den 16. mai 2015 pastor Dariusz Buras, kapellan i St. Olav menighet i Oslo, til apostolisk administrator av Atyrau i Kasakhstan. P. Buras ble født i Tarnów i Polen 16. november 1971 og presteviet samme sted 31. mai 1998.

Han har gjort tjeneste som prest i sitt bispedømme (Tarnów) i Polen, senere i Kasakhstan og fraseptember 2009 i Oslo katolske bispedømme, først i Førde og de siste to år i Oslo.

Han er kjent og verdsatt som en hengiven prest og sjelesørger.

Det apostoliske administratur Atyrau har såvidt vites ca. 2.000 katolikker og syv prester. Ca. 95% av befolkningen er muslimer. Den apostoliske administrator er ordinarius loci, det vil si at han har de samme rettigheter og plikter som en biskop, men blir i regelen ikke bispeviet. p. Dariusz tiltrådte den 28. juni.

St. Olav kirke er blitt pusset opp:

bottom of page