top of page

Bispevisitas 8. februar

 

Ved en bispevisitas skal biskopen gjennom samtaler med prester, stab og frivillige i menigheten få en innføring i menighetens liv og aktiviteter, slik at han gjennom sin hyrdegjerning kan bidra til menighetens vekst og velvære.

 

Ved en visitas er det også mulig for dem i menigheten som ønsker det å ha en privat samtale med biskopen. Klokkeslett for når disse samtalene skal finne sted er enda ikke satt opp, men de som ønsker en slik samtale må varsle Biskopens sekretær, Gunhild Ficarra, innen søndag 25. januar. Hun kan nås på epost: gunhild.ficarra@katolsk.no, eller ved å kontakte Oslo katolske bispedømme på telefon 23219500.

 

Biskopen vil i anledning visitasen

feire høymessen kl.11.00 denne dagen.

bottom of page