November 2, 2014

Vi ønsker som menighet å være mer tilstede for være eldre og syke, ba de de som bor hjemme, og på sykehjem. Derfor ønsker vi å samle en gruppe besøksvenner som kan hjelpe oss. Kunne du tenke deg å besøke en av våre syke eller eldre? Kanskje en gang eller to i måneden?...

August 23, 2014

Den 21. august ankom p. Wojciech Knutelski Norge og Oslo, fra bispedømmet Tarnów i Polen, som i de senere årene har bidratt med en rekke prester til Norge. p. Knutelski er utnevnt til kapellan i St. Olav menighet i Oslo og begynner 1. september. Han skal bo i en av pre...

August 22, 2014

St. Olav menighet søker flere søndagsskolelærere! Alle som er interesserte kan kontakte

barne- og ungdomsarbeider Thao Phuong Huynh. Tlf: 456 98 156  e-post: thao.phuong.huynh@katolsk.no

August 20, 2014

In St. Joseph church you will find an English mass especially dedicated for students every Sunday at 6. pm. Students and other English-speakers are welcome!

 

August 19, 2014

Det ble avholdt valg til menighetsråd i St. Olav domkirkemenighet de siste to ukene i mai. Det ble avgitt 510 stemmer, og for første gang var det også mulig å avgi stemme via en digital stemmeportal på internett.

 

Følgende personer ble valgt:

  • Lilia Popil Grube, Liv H...

August 16, 2014

I anledning festdagen for Jomfru Marias opptagelse i himmelen arrangerte St. Hallvard og St. Olav menighet nok en gang prosesjon gjennom gatene fra St. Hallvard til St. Olav kirke lørdag 16. august.

I år var det Mariastatuen fra St. Olav domkirke som ble båret i prosesj...

June 6, 2014

Det ble avgitt 510 stemmer ved årets menighetsrådsvalg. 340 av disse var bosatt i menigheten. Resultatet hadde vært så godt som identisk om vi talte alle stemmene, eller kun de bosatt i menigheten. Forskjellen har blitt utjevnet gjennom sogneprestens utnevnelser til rå...

May 30, 2014

På  Kristi himmelfartsdag (torsdag 29. mai) mottok 105 barn fra menighetens norske katekese sin første hellige kommunion. I menighetskatekese begynner barna sine forberedelser i 2. klasse og seremoniene finner sted våren i 3. klasse og trådisjonen tro på  Kristi himmel...

May 16, 2014

Kjære menighet,

 

det er med stor glede jeg kan kunngjøre at vi f.o.m. august får en ny medarbeider på menighetskontoret når Isabel Hillestad begynner i en 50% prosjektstilling som karitativ koordinator. Håpet er at stillingen kan utvides og gjøres fast. Isabel skal være...

May 7, 2014

Intercambio er et møtepunkt der du får mulighet til å praktisere et fremmedspråk i en uformell situasjon. Snakk et fremmedspråk med mennesker som har det som sitt morsmål. La andre få mulighet til å øve seg på ditt morsmål Alltid i en uformell og sosial atmosfære Inter...

Please reload

Featured Posts

I'm busy working on my blog posts. Watch this space!

Please reload

Recent Posts
Please reload

Follow Us
  • Facebook Classic
  • Twitter Classic
  • Google Classic

August 23, 2014

August 22, 2014

Please reload

Search By Tags

ST. OLAV KATOLSKE

DOMKIRKEMENIGHET