Ekteskapskurs 

Ønsker du å gifte deg i St. Olav kirke? Ta kontakt med menighetskontoret for å reservere tid i kirken.

 

I den katolske kirke skal par som ønsker å gifte seg, delta i et ekteskapskurs i forkant av vielsen. Før kurset starter er det ønskelig at parene har forberedt kapittel 1 og 3 i kursboken Kjærlighet for livet. Kursmateriell kan hentes på menighetskontoret i Akersveien 14. Kursavgift er kr. 500,-. Kursavgiften dekker kursmateriell og enkel bevertning på kurskveldene.

Det neste kurset i St. Olav domkirkemenighet holdes på følgende datoer:

12/5, 19/5, 26/5 og 2/6.

Påmelding skjer ved å benytte elektronisk påmeldingsskjema, bruke følgende lenke:

 Kurs D

Kurset holdes normalt  i Menighetssalen, men som en følge av Covid19/koronautbruddet vil det denne gangen holdes digitalt. Det vil fortløpende bli vurdert om det også skal være mulig å møte i Menighetssalen. Fremmøte vil da være i Akersveien 5, inngang i Akersveien overfor St. Joseph kirke og St. Sunniva skole. Kurset går over fire kurskvelder. Fremmøte etter kveldsmessen ca. klokken 18.45.

Vennligst kontakt menighetskontoret for ytterligere informasjon. Telefon: 22 98 21 65 / epost: oslo-st.olav@katolsk.no

Velkommen!

ST. OLAV KATOLSKE

DOMKIRKEMENIGHET