Ekteskapskurs 

Ønsker du å gifte deg i St. Olav kirke? Ta kontakt med menighetskontoret for å reservere tid i kirken.

 

I den katolske kirke skal par som ønsker å gifte seg, delta et ekteskapskurs i forkant av vielsen. Før kurset starter er det ønskelig at parene har forberedt kapittel 1 og 3 i kursboken Kjærlighet for livet. Kursmateriell kan hentes på menighetskontoret i Akersveien 14. Kursavgift er kr. 500,-. Kursavgiften dekker kursmateriell og enkel bevertning på kurskveldene

Vennligst kontakt menighetskontoret for ytterligere informasjon. Telefon: 22 98 21 65 / epost: oslo-st.olav@katolsk.no

Velkommen og lykke til!

 

ST. OLAV KATOLSKE

DOMKIRKEMENIGHET