Ekteskapskurs 

Ønsker du å gifte deg i St. Olav kirke? Ta kontakt med menighetskontoret for å reservere tid i kirken.

 

I den katolske kirke skal par som ønsker å gifte seg, delta i et ekteskapskurs i forkant av vielsen. Det er for tiden ikke mulig med vanlige kurskvelder med flere par til stede på grunn av Covid-19 restriksjoner. Par som skal gifte seg vil likevel få tilbud om ekteskapskurs på annen måte.

Vennligst kontakt menighetskontoret for ytterligere informasjon. Telefon: 22 98 21 65 / epost: oslo-st.olav@katolsk.no

ST. OLAV KATOLSKE

DOMKIRKEMENIGHET