Ekteskapskurs 

Ønsker du å gifte deg i St. Olav kirke? Ta kontakt med menighetskontoret for å reservere tid i kirken.

 

I den katolske kirke skal par som ønsker å gifte seg, delta et ekteskapskurs i forkant av vielsen. Før kurset starter er det ønskelig at parene har forberedt kapittel 1 og 3 i kursboken Kjærlighet for livet. Kursmateriell kan hentes på menighetskontoret i Akersveien 14. Kursavgift er kr. 500,-. Kursavgiften dekker kursmateriell og enkel bevertning på kurskveldene

Kurs A holdes høsten 2019 på følgende datoer: 24/9, 15/10, 29/10 og 12/11. Kurset holdes i Menighetssalen i Akersveien 5. Inngang i Akersveien overfor St. Joseph kirke og St. Sunniva skole. Fremmøte etter kveldsmessen, ca. klokken 18.45.

Kurset er nå dessverre fulltegnet. Det neste kurset vil bli holdt på nyåret 2020.

Vennligst kontakt menighetskontoret for ytterligere informasjon. Telefon: 22 98 21 65 / epost: oslo-st.olav@katolsk.no

Velkommen og lykke til!

 

ST. OLAV KATOLSKE

DOMKIRKEMENIGHET