top of page

Familiemesse 

Hver 2. søndag i måneden er det familiemesse i St. Olav kirke kl. 13.00. Familiemessen er spesielt tilrettelagt for barnefamilier og barn. 

 

Under familiemessen synger et av menighetens tre barne- og ungdomskor og de barna som forbereder seg til å motta sin første hellige kommunion, forbereder forbønner. 

 

 

 

Under familiemessen får barna lov til å sitte rundt alteret når presten preker.

bottom of page