top of page
grovbrød i bredden.jpg

Opptak våren 2022

Onsdag 20. april kl. 19.00 

Sr. Anne-Lise Strøm:
Gleden i sjelens dype grunn.
Om påskens evangelium

 

Onsdag 6. april kl. 19.00

Mag.art. Oddbjørn Sørmoen:
«Malt for deres øyne.»

Påskeevangeliet i San Marco-kirken i Venezia

Onsdag 23. mars kl. 19.00

P. Reidar Voith:
Møllen, bedre enn sitt rykte!
Om tro og vitenskap

Onsdag 9. mars kl. 19.00

Førstelektor Peder Solberg:
«For alle helgner som til døden tro.»
Det kristne martyriet

bottom of page