top of page

Menighetens organister

 

Domorganist Otto Christian Odland

Otto.C.Odland@katolsk.no

22 98 21 61 (kontor), 922 45 263 (mobil)

 

Domkantor Vegar Sandholt

Vegar.Sandholt@katolsk.no

22982167 (kontor), 907 99 991 (mobil)

Vegar har eget nettsted

Otto Christian Odland s-hv x.jpg
Sandholt Vegar x.png
domkor palmesøndag.jpg

ST. OLAV DOMKOR

St. Olav domkor synger i søndagsmessen kl. 11, ved høytider og holder konserter. Koret er en sentral del av menighetens høymesse hvor de synger liturgien (i veksel med menigheten) og flerstemte salmer. Øvelser tirsdager kl. 1845 - 2100 i menighetssalen. 

Nye sangere tas inn etter en enkel stemmeprøve. 

Ta kontakt med domkantor Vegar Sandholt.

Domkoret har egen nettside og er på Facebook

St. Olav menighet har flere kor for sangglade barn og ungdommer.

Korene synger ved katekesemesser, høymesser og konserter i kirken. 

 

​Aspirantkoret (1. til 2. trinn)

Øver på tirsdager fra 16:00 til 17:00 i Mariagården (Akersveien 16 C). Koret ledes av Sunniva Raunholm Dingstad og Otto Christian Odland. Vennligst kontakt Otto Christian Odland for mer informasjon på epost: otto.christian.odland@katolsk.no

Barnekoret (3. til 6. trinn)

Øver på tirsdager fra 16:00 til 17:00 i menighetssalen (Akersveien 5). Koret ledes av Anna Ignacio, Victoria Mostue og Otto Christian Odland. Barnekoret kontaktes på epost:  victoriamostue@gmail.com

Ungdomskor (fra 7. trinn til videregående)

Øver på tirsdager fra 17:15 til 18:30 i Menighetssalen. Koret ledes av Kristine Dingstad og Otto Christian Odland. Kontaktperson: Otto.C.Odland@katolsk.no eller kristine.dingstad@katolsk.no

ENGLISH church choir

We have two English-singing church choirs:

One that sings at the English mass on Sunday 9.30 am in St. Joseph; and and one that sings at the English mass Sunday at 6 pm in St. Olav church.If you want to join one of the choirs, please come to our rehearsal or talk to us after mass.

St. Joseph Choir: Sunday 10.30 am in Mariagården

St. Olav Choir: call Elcid Cabosao - 472 43 131

YFL Norway Choir

Synger i de engelske studentmessene i St. Joseph kirke

på søndager. 

Øvelse søndag kl. 16 på menighetskontoret. 

Kontaktperson: Brion Lance Caguiat - telefon 93827003

Nettside

CORO Comunidad Católica Hispana

Iglesia St Olav OSLO

Synger i de spanske messene. 

Kontaktperson: Nicanor Munoz

Sursum Corda

- en polsk sang og musikkgruppe

SURSUM CORDA er en polsk sang‐og musikkgruppe for unge voksne. Gruppen består av ca 10 stykker i alderen 18+ som i tre år har sunget i den polske messen kl. 14.30 i St Olav domkirke. Sursum Corda er medlem av Norges unge Katolikker (NUK).

Vi har kalt gruppen „Sursum corda” – det vil si „Løft deres hjerter”. Navnet illustrerer godt vårt ønske om å gå bredere ut med våre aktiviteter og bli en mer aktiv del av det katolske miljøet i Oslo og i Norge. Det er viktig å gjøre oss mer synlige blant annet for å tiltrekke nye medlemmer – kanskje særlig unge polske voksne i andre menigheter. Men det er også viktig å gjøre oss synlige i det større bildet, både i det katolske miljøet, men kanskje også i byen for øvrig – for å inspirere og berike.

Den katolske kirken i Norge er svært internasjonal. Vi ser at det er rom for utenlandske deltakere å engasjere seg i barne- og ungdomsarbeidet, selv om noen står svakere enn andre med hensyn til språk. Dette vil vi gjøre en innsats for gjennom NUK.

Vi håper selvsagt også å kunne bidra til en rekke aktiviteter innad i NUK – slik som å delta i adventsaksjonen, på ulike samlinger, samt å engasjere oss på andre måter, der det er mulig.

Vi du vite mer om gruppen, skriv til info@sursumcorda.eu

bottom of page