top of page
nasjonale-rad-og-regler_edited.png

Velkommen til trygg messefeiring i St. Olav domkirkemenighet!

På denne siden samler vi regler og råd som gjelder for deg
som ønsker delta i våre arrangementer.

Les mer om de nye tiltakene på katolsk.no. Les mer om tiltak hos norske helsemyndigheter.

Nytt fra 1. februar 2022:

 • Det er ikke lenger antallsbegrensing eller registrering av hvor folk sitter. 
 • Ved faste seter kan vi bruke full kapasitet i benkene, men ingen ståplasser.
  Til høymessene anbefaler vi derfor fortsatt påmelding på
  billett.katolsk.no

Grunnleggende regler for smittevern

 • Hold deg hjemme om du er syk, og ha lav terskel for å teste deg.

 • Praktiser god hånd- og hostehygiene.

 • Det er påbud om munnbind når det ikke er mulig å holde 1 meter avstand til andre. 

 • Det anbefales å fortsatt ta imot kommunion i hånden. Dersom presten er åpen for det, bør de som ønsker å motta Kristi Legeme i munnen komme opp til slutt.  

Deltagelse i hverdagsmesser (og "små" søndagsmesser)

 • Det er ingen registrering eller krav om faste plasser. 

 • Sitt hvor du vil, men hold 1 meters avstand til andre husstander.

Deltagelse i høymesser

 • Ingen krav om registrering, men for å sikre deg plass kan du bruke påmelding på billett.katolsk.no

 • Du skal holde 1 meter avstand til andre husstander foruten når du sitter på din faste plass. 

 • Gå direkte til valgfritt, ledig sete. Forutsetningen for å bruke alle plassene og fravike meterskravet når man er sittende, er at man ikke flytter seg rundt i kirkerommet foruten til kommunion. Det er ikke anledning til lystenning eller annen sammenstimling (småpraten med kjente tar du utenfor). Forlat kirken i ordnede former. 

bottom of page