top of page

Bønnegruppen Lumen

 

Den internasjonale karismatiske bønnegruppa Lumen 
har møte 2. og 4. tirsdag i måneden.
Vi holder til i ungdomslokalet, Akersveien 5.
og møte varer fra kl.18:45 til 20:30
Alle interesserte er velkommen !

 

Alle interresserte velkommen!

 

Kontaktperson:

Ingunn G. Johansen  tlf. 40 22 51 51 

ingunn_gjohansen@yahoo.no

bottom of page