top of page

Menighetsråd

MENIGHETSRÅDET I ST. OLAV DOMKIRKEMENIGHET

Menighetsrådet er medansvarlige for det pastorale livet i menigheten. De hjelper sognepresten og de øvrige prestene med å tilrettelegge for aktiviteter og felles-arrangementer i menigheten.

Menighetsrådet i St. Olav fra høsten 2021

Leder: Resurrecion Ong Esmeña Koksvik (e-post: rkoksvik@hotmail.com mob:  917 99 618)

Nestleder: Huyen Nguyen

Medlemmer: Pål de Vibe, Truong Minh Duc, Raffaele Romeo, Maria Faanes, Ewa Franaszek.

Finansutvalg

Pedro Barrera, Lars-Ole Djupdal, Margaretha Kraus Horten og Jorge Jensen.

Valg av menighetsråd

Ved valg av menighetsråd, får en valgkomite ansvar for finne kandidater, og etter presentasjon i søndagsblad og på nett, vil valget foregå over to søndager med stemmesedler og valgbokser i alle våre kirker. Neste valg blir i 2023. 

Hvem kan stemme?

Alle som går i St. Olav domkirkemenighet, og opplever den som sin menighet selv om man er bosatt i en annen. Dessuten må man være katolikk, konfirmert og over 16 år. Stemmer du i St. Olav domkirkemenighet, kan du ikke stemme i en annen menighet. Det er altså bare lov å stemme en gang. Har du stemt i en annen menighet tidligere i år, kan du ikke stemme i St. Olav domkirkemenighet ved dette valget.

Hvordan foregår valget?

Det ligger stemmesedler fremme hvor det er skrevet kort om hver kandidat og et bilde av kandidaten. Så skal man sette kryss på de man stemmer på. Stemmesedlene legges i en konvolutt (den minste av de som ligger fremme) og denne konvolutten legges i den store konvolutten hvor man skriver navn og postnummer utenpå. Den ytre konvolutten brukes til å bekrefte at det er en gyldig stemme, mens den innerste er for å bevare anonymitet. Hvis ikke du skriver riktig info risikerer du altså at din stemme ikke teller!

Foreslå kandidater til menighetsrådet

Menighetsrådet ønsker at menighetens medlemmer sender inn forslag til nye medlemmer i til menighetsrådet. Forslaget kan sendes til menighetens e-post: Oslo-St.Olav@katolsk.no

bottom of page