MENIGHETSRÅDET

​​Pål de Vibe (kontaktinfo)

Jeg ble ganske nylig katolikk, noe som har skjedde takket være kona mi Tatiana. Vi er mest aktive i den spanske gruppa. Vi organiserer spanske og norsk-engelske filmkvelder hver måned. Dessuten organiserer vi den Internasjonal Rosenkransen for Fred. I et stadig mer individualisert, isolert og teknologisk samfunn, er flott å delta i St. Olav domkirkemenighet, der folk med forskjellig liv, aldre og bakgrunner møtes i et katolsk trosfellesskap.

Nicola Sekulic (kontaktinfo)

Jeg har vært tidligere i menighetsrådet i flere perioder og mener at alle har noe å bidra med. Det er viktig å være positiv og samarbeidsvillig med resten av rådet

 

Anne Sofie Torp (kontaktinfo)

Jeg er pensjonist og enke. Tidligere har jeg sittet 4 år i menighetsrådet tidligere, hvorav 2 år som leder. Det var interessant og lærerikt og ble godt kjent med menigheten og de ulike nasjonale gruppene. Norskkursene som menigheten tilbyr har jeg undervist i. Jeg stiller som kandidat til menighetsrådet igjen fordi jeg synes St. Olav menighet er en spennende menighet med mennesker fra hele verden. Gjennom menighetsrådet har jeg en mulighet til å bidra til at vi kan ha aktiviteter som samler de ulike nasjonale gruppene slik at vi blir mer kjent med hverandre uansett hvilket land vi kommer fra.

Iwona Hansen (kontaktinfo)

Grunnen til at jeg vil stille til valg i menigheten er at jeg er veldig glad i St. Olav kirke og den fargerike menighet som består av mange nasjonaliteter hvor polakkene utgjør en stor gruppe. Siden jeg opprinnelig kommer fra Polen og har bodd i Norge i mange år håper jeg å kan bidra med min erfaring.


Huyen Nguyen

Jeg er 46 år gammel, født i Vungtau, Vietnam og vokste opp i Bergen. Der var jeg aktiv i St. Paul menighet som ministrant og senere kateket for vietnamesisk katekesegruppe. Har siden også deltatt i arbeidsutvalget til NUK da jeg flyttet til Oslo i slutten av 90-tallet. Jeg er gift, har en sønn på 8 år, utdannet fra Universitet i Bergen og jobber med IKT i Oslo kommune. Vi sogner nå til St. Olav domkirkemenighet, og jeg ønsker dermed å kunne bidra aktivt til menighetsarbeid og -utvikling. Som familiefar har jeg særlig interesse for å kunne bidra i arbeidet med barns- og ungdomsaktiviteter i menighet. Jeg gleder meg til å kunne ta tak i muligheter og utfordringer som vår multikulturelle menighet byr på.

Joanna Danuta Bock

Jeg født i Polen i 1979 og er både pedagog og biolog. I St. Olav menighet har jeg vært aktivt medlem siden 2008 og arbeider spesielt med barn.

 

Rez Ong Esmeña Koksvik

Jeg er 58 år gammel og har vært gift i 30 år. I det filippinske miljø er jeg aktiv både sosialt og i kirken, samt er styremedlem av FILCOM ( Filipino Community in Norway) og er en av topplederne for Couples For Christ - Foundation for Family & Life ( CFC-FFL) både i Norge og Europa. Tidligere har jeg sittet i menighetsrådet i flere perioder, også som leder, og vært styreleder i Sacred Heart Filipino Chaplaincy (SHFC) fra 1994-2000). Jeg er psykiater, overlege og gruppeterapeut ved Lovisenberg Diakonale Sykehus.

ST. OLAV KATOLSKE

DOMKIRKEMENIGHET