top of page

Menighetsrådsvalg 2018

MENIGHETSRÅDET I ST. OLAV DOMKIRKEMENIGHET

Menighetsrådet konstituerte seg 23. august. Rez Ong Esmeña Koksvik, ble gjenvalgt som leder og  Huyen Nguyen som nestleder. Disse representerer ogso menigheten i bispedømmets pastoralråd.   

Det nye menighetsrådet

Valget til nytt menighetsråd ble avsluttet søndag 17. juni. 558 personer har stemt ved årets valg, Det er omtrent samme antall tellende stemmer som vi hadde i 2016. Det var elleve kandidater som stilte til valg, og menigheten skulle stemme frem fem medlemmer til det nye rådet.

 

Kandidatene som ble valgt er (i alfabetisk rekkefølge): Ingunn Glomnes Johansen, Rez Koksvik, Huyen Nguyen, Flor Santamaria, og Pål de Vibe.

 

I tillegg til de valgte medlemmene kan jeg utnevne to medlemmer, og jeg har valgt Iwona Hansen og Phuong Le. Med kun syv medlemmer kan rådet umulig inkludere representanter fra alle miljøer i menigheten, men medlemmene en god del av bredden i menigheten: en av medlemmene går hovedsakelig til messe i St. Dominikus, to går mest til søndagsmesser på norsk, en går mest i de vietnamesiske messene, en varierer mellom to av de engelske messene, og en går i de spanske messene. Mitt håp er at menighetsrådet vil være til hjelp for meg og de øvrige prestene til å kunne ha et breddesyn på menighetslivet vår her i St. Olav, og jeg gleder meg til å ta fatt på tjenesten for hele fellesskapet sammen med dere!

 

Det nye rådet vil tre sammen i august, og vil da konstituere seg og velge leder.

Jeg vil samtidig takke de øvrige fire personene som stilte seg selv og sin tid til disposisjon for menigheten ved å stille til valg. Jeg kunne godt ha tenkt meg å få dere alle med, men det er ikke slik det fungerer.

 

Jeg vil også rette en stor takk de som har utgjort menighetsrådet de siste årene: Joanna Berdzik, Iwona Hansen, Rez Ong Esmeña Koksvik, Huyen Nguyen, Nikola Sekulic, Anne Sofie Torp, og Pål de Vibe. Dere har vært en ivrig og kreativ gjeng å jobbe med, og jeg er dypt takknemlig for alt dere har gjort. Dere har både løftet en del felles møteplasser til nye høyder, og skapt nye, samtidig som dere har gitt verdifulle råd og støtte. Tusen hjertelig takk for godt samarbeid.

 

p. Pål

Menighetsrådsvalg 2018

Menighetsrådet er medansvarlige for det pastorale livet i menigheten. Nå kan du være med å bestemme hvem som skal sitte i rådet som skal hjelpe sognepresten og de øvrige prestene med å tilrettelegge for aktiviteter og fellesarrangementer i menigheten. Det skal velges fem kandidater, og sognepresten skal i etterkant av valget utnevne to til.

Bruk stemmeretten din! Slik kan alle påvirke resultatet i vår menighet.

Dette er kandidatene:

Nikola Sekulic:
Jeg har vært tidligere i menighetsrådet i flere perioder og mener at alle har noe å bidra med. Det er viktig å være positiv og samarbeidsvillig med resten av rådet.

Pål de Vibe:
Jeg ble døpt katolikk påsken 2015, takket være kona mi Tatiana. Vi er mest aktive i den spanske gruppa. Vi organiserer spanske og norsk-engelske filmkvelder hver måned. Dessuten organiserer vi den Internasjonale Rosenkransen for Fred. Jeg er leder for St. Olavs Kristmenn. I et stadig mer individualisert, isolert og teknologisk samfunn, er det flott å delta i St. Olav domkirkemenighet, der folk med forskjellige liv, aldre og bakgrunner møtes i et katolsk trosfellesskap.

Iwona Hansen:
Grunnen til at jeg vil stille til valg i menigheten er at jeg er veldig glad i St. Olav kirke og den fargerike menigheten som består av mange nasjonaliteter hvor polakkene utgjør en stor gruppe. Siden jeg opprinnelig kommer fra Polen og har bodd i Norge i mange år håper jeg å kunne bidra med min erfaring.

Flor Santamaria:
Jeg har bodd i Oslo siden 2012 og har vært aktiv som frivillig for menigheten siden da. Jeg er legdominikaner og engasjerer meg mest i den karitative delen av menighetens arbeid. Å være en del av menigheten er for meg en stor gave og et privilegium! 

Teresa Alves Dias:
Jeg er 33 år og jobber som arrangementsansvarlig. For fem år siden flyttet jeg og mannen min fra Portugal til Norge og har siden da gått i messen i St. Dominikus kirke. Før jeg ble spurt til å stille til menighetsrådet hadde jeg allerede lyst til å delta mer aktivt i menigheten og meldte meg som frivillig i begynnelsen av året. Mitt ønske er å bidra mer slik jeg gjorde i Portugal, hvor jeg lærte hvor viktig det er å ha en aktiv menighet som passer på sine folks behov.

Raffaele Romeo:
Jeg heter Raffaele, kommer fra Italia og har bodd i Norge i snart ti år.
Jeg studerte arkitektur i Italia og jeg er aktiv i den italienske gruppen i menigheten. Før jeg kom til Norge var jeg frivillig i Caritas Italia og var også engasjert i katolsk ungdomsarbeid på både lokalt, regionalt og nasjonalt nivå. Nå for tiden koordinerer jeg de to ungdomsgruppene i den italienske katekesen.

Sylwester Huglen:
Jeg er polsk og kommer fra Warszawa. Jeg er 42 år gammel, og har bodd i Norge i 13 år. I år stiller jeg til valg for første gang. Mitt ønske er å bli enda mer involvert i livet til menigheten vår. Jeg deltar som ministrant i alterets liturgiske tjeneste, er med på de polske bønnemøtene i «Logos - Fornyelsen i Den Hellige Ånd», og den internasjonale gruppen St. Olavs Kristmenn. Jeg snakker polsk, norsk og engelsk, og jobber i byggebransjen som snekker.

Huyen Nguyen:
Jeg er 46 år gammel, født i Vungtau, Vietnam og vokste opp i Bergen. Der var jeg aktiv i St. Paul menighet som ministrant og senere kateket for vietnamesisk katekesegruppe. Har siden også deltatt i arbeidsutvalget til NUK da jeg flyttet til Oslo i slutten av 90-tallet. Jeg er gift, har en sønn, er utdannet fra Universitet i Bergen og jobber med IKT i Oslo kommune. Vi sogner nå til St. Olav domkirkemenighet, og jeg ønsker å kunne bidra aktivt til menighetsarbeid og -utvikling. Som familiefar har jeg særlig interesse for å kunne bidra i arbeidet med barne- og ungdomsaktiviteter i menigheten. Jeg gleder meg til å kunne ta tak i muligheter og utfordringer som vår multikulturelle menighet byr på.

Rez Ong Esmeña Koksvik:
Jeg har vært gift i 32 år, og er psykiater/overlege på Lovisenberg Diakonale Sykehus Distriktspsykiatrisk senter. (LDPS). Jeg brenner for å bistå sognepresten med pastoralarbeid i menigheten. Jeg har vært leder av menighetsrådet fra 2016, og før dette var jeg også leder og nestleder i to valgperioder i 2000-2006. Ved siden av å lede menighetsrådet sammen med sognepresten har jeg de siste 2 årene ledet takkefesten for frivillige i kirken som bistår de nasjonale og flerkulturelle gruppene, samt vært støttende for organiseringen av andre aktiviteter i menigheten, bl.a. kulturdagen, juletrefesten, Jomfru Maria prosesjon i august. Jeg er også en av lederne for en religiøs organisasjon som er godkjent av Vatikanet, Couples For Christ Foundation For Family & Life (CFL FFL) i Norge og Europa.

Phuong Le:
Jeg er gift, er 42 år gammel og har fire barn. Jeg kom til Norge i 1989 og er fra Vietnam. Foreløpig har jeg aktiviteter underlagt det vietnamesiske pastoralsenteret. Jeg ønsker å kunne bidra til noe nyttig for kirken.  Jeg stiller dermed til valg for menighetsrådet i år.

Ingunn Glomnes Johansen:
Jeg er 58 år gammel, gift og har tre voksne barn. Jeg konverterte til den katolske Kirke desember 2001. Jeg har vært aktiv i søndagsskolen og katekesen. Jeg har arrangert syv pilegrimsturer til Medjugorje. Jeg er for tiden leder av den internasjonale katolske karismatiske bønnegruppen Lumen.

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

I år er det menighetsrådsvalg i hele Oslo Katolske Bispedømme.

I vår menighet vil det foregå fra søndag 10. juni og til og med søndag 17. juni.

Det vil ligge stemmesedler og stå valgbokser i St. Olav kirke, i St. Joseph kirke, i St. Dominikus kirke

og i menighetslokalet.

Hvem kan stemme?

Alle som går i St. Olav domkirkemenighet, og opplever den som sin menighet selv om man er bosatt i en annen. Dessuten må man være katolikk, konfirmert og over 16 år. Stemmer du i St. Olav domkirkemenighet, kan du ikke stemme i en annen menighet. Det er altså bare lov å stemme en gang. Har du stemt i en annen menighet tidligere i år, kan du ikke stemme i St. Olav domkirkemenighet ved dette valget.

Hvordan foregår valget?

Det ligger stemmesedler fremme hvor det er skrevet kort om hver kandidat og et bilde av kandidaten. Så skal man sette kryss på de man stemmer på. Man kan stemme på inntil 5 kandidater. Stemmesedlene legges i en konvolutt (den minste av de som ligger fremme) og denne konvolutten legges i den store konvolutten hvor man skriver navn og postnummer utenpå.

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Foreslå kandidater til menighetsrådet

Menighetsrådet er medansvarlige for det pastorale livet i menigheten. De hjelper sognepresten og de øvrige prestene med å tilrettelegge for aktiviteter og felles-arrangementer i menigheten. Det skal velges fem kandidater, og sognepresten skal i etterkant av valget utnevne to til.

 

Menighetsrådet ønsker at menighetens medlemmer sender inn forslag til nye medlemmer i det nye menighetsrådet. Forslaget kan sendes til menighetens e-post: Oslo-St.Olav@katolsk.no 

og må være innsendt innen 1. mai.

bottom of page