Ordinære messetider i St. Olav 

Akersveien 1

 

Søndag

Kl. 08.00 Messe på polsk

Kl. 09.30 Messe på engelsk

Kl. 11.00 Høymesse på norsk

Kl. 13.00 1. søndag i måneden: Messe på vietnamesisk

Kl. 13.00 2. søndag i måneden: Familiemesse på norsk

Kl. 13.00 3. søndag i måneden: Messe på vietnamesisk

Kl. 14.30 Familiemesse på polsk

Kl. 16.00 Messe på polsk

Kl. 17.30 Rosenkrans og skriftemål

Kl. 18.00 Messe på engelsk

Kl. 19.30 Messe på norsk

 

Mandag

Kl. 08.00 Messe på norsk

Kl. 11.00 Messe på norsk

Kl. 17.15-17.45 Sakramentstilbedelse. Skriftemål.

Kl. 18.00 Messe på norsk

 

Tirsdag

Kl. 08.00 Messe på norsk

Kl. 11.00 Messe på norsk

Kl. 11.30 første tirsdag i måneden: Orgelkonsert

Kl. 17.15-17.45 Sakramentstilbedelse. Skriftemål.

Kl. 18.00 Messe på norsk

 

Onsdag

Kl. 08.00 Messe på norsk

Kl. 11.00 Messe på norsk

Kl. 17.15-17.45 Sakramentstilbedelse. Skriftemål.

Kl. 18.00 Messe på norsk

 

Torsdag

Kl. 08.00 Messe på norsk

Kl. 11.00 Messe på norsk

Kl. 17.15-17.45 Sakramentstilbedelse. Skriftemål.

Kl. 18.00 Messe på norsk

Kl. 18.00 1. torsdag i måneden: Messe med bønn for kall

 

Fredag

Kl. 08.00 Messe på norsk

Kl. 10.30 Rosenkransbønn i kirken

Kl. 11.00 Messe på norsk

Kl. 17.15-17.45 Sakramentstilbedelse. Skriftemål.

Kl. 18.00 Messe på norsk

Kl. 19.00 Messe på polsk

 

Lørdag

Kl. 10.00 Messe på norsk (lørdagens messe)

Kl. 17.30 Skriftemål.

Kl. 18.00 Messe på norsk (søndagens messe)

Kl. 19.00 Messe på polsk (søndagens messe)

 

 

 

Ordinære messetider i St. Joseph 

Akersveien 4

 

Søndag

Kl. 09.30 Messe på norsk

Kl. 11.00 Messe på kroatisk

Kl. 12.30 Messe på spansk

Kl. 16.00 Messe på fransk

Kl. 16.00 Messe på fransk

Kl. 18.00 Studentmesse på engelsk

Kl. 19.20 Messe på engelsk

Tirsdag

Kl. 18.00 Messe på engelsk

 

Onsdag

 

 

Torsdag

Kl. 18.00-20.00 Messe og tilbedelse på spansk

 

Fredag

Kl. 18.00 Messe og novena på tagalog

Lørdag

Kl. 17.30 3. lørdag i måneden. Rosenkrans / skrifte på italiensk.

Kl. 18.00 3. lørdag i måneden. Messe på italiensk 

Om ikke du kan delta i messen

Inntil videre er det bare et begrenset antall som får vært til stede i messene. De som er syke, i karantene eller av andre grunner ikke får deltatt i messen, oppfordrer vi til å holde hviledagen hellig på andre måter:

  • Gå gjennom ordets liturgi hjemme (lesninger osv finnes på katolsk.no) eller følge messer på nett

  • Be om åndelig kommunion (se under). 

  • Bruk søndagen til familien, gå ut i naturen, dyrk hobbier og kreativitet. Gjør noe livgivende fremfor å sitte foran skjerm. 

  • Be rosenkransen og andre andakter hver dag. 

  • Ta en tur i kirken (om du er frisk) for et møte med Gud i alterets sakrament. 

  • Fordyp deg i Skriften, Katekismen og åndelig litteratur

  • Be for de døde, syke og alle som kjemper for å redde dem. 

Åndelig kommunion 

"Messeplikten" handler strengt talt bare om å delta i messen. Kirkens bud krever bare at vi går til kommunion minst en gang i året, gjerne til påske. I mange hundre år var det vanlig at de troende kun tok imot eukaristien "med øynene". Da som nå er det presten bærer frem messeofferet på vegne av menigheten. Lengselen etter å ta imot Kristi legeme fysisk, kan også gi oss en spesiell nåde. Vi oppfordrer dere til å forene dere med de messene våre prester feirer privat (også noen online) og be Gud om åndelig kommunion:

Min Jesus, jeg tror fullt og fast at du er tilstede i det aller helligste sakramentet.
Jeg elsker deg over alt, og min sjel lengter etter deg.
Siden jeg nå ikke kan motta deg i sakramentet, kom åndelig til mitt hjerte.
Jeg forsoner meg helt med deg, tillat meg aldri at jeg skilles fra deg. Amen. 

ST. OLAV KATOLSKE

DOMKIRKEMENIGHET