Ordinære messetider i St. Olav 

Akersveien 1

 

Søndag

Kl. 08.00 Messe på polsk

Kl. 09.30 Messe på engelsk

Kl. 11.00 Høymesse på norsk

Kl. 13.00 1. søndag i måneden: Messe på vietnamesisk

Kl. 13.00 2. søndag i måneden: Familiemesse på norsk

Kl. 13.00 3. søndag i måneden: Messe på vietnamesisk

Kl. 14.30 Familiemesse på polsk

Kl. 16.00 Messe på polsk

Kl. 17.30 Rosenkrans og skriftemål

Kl. 18.00 Messe på engelsk

Kl. 19.30 Messe på norsk

 

Mandag

Kl. 08.00 Messe på norsk

Kl. 11.00 Messe på norsk

Kl. 17.15-17.45 Sakramentstilbedelse. Skriftemål.

Kl. 18.00 Messe på norsk

 

Tirsdag

Kl. 08.00 Messe på norsk

Kl. 11.00 Messe på norsk

Kl. 11.30 første tirsdag i måneden: Orgelkonsert

Kl. 17.15-17.45 Sakramentstilbedelse. Skriftemål.

Kl. 18.00 Messe på norsk

 

Onsdag

Kl. 08.00 Messe på norsk

Kl. 11.00 Messe på norsk

Kl. 17.15-17.45 Sakramentstilbedelse. Skriftemål.

Kl. 18.00 Messe på norsk

 

Torsdag

Kl. 08.00 Messe på norsk

Kl. 11.00 Messe på norsk

Kl. 17.15-17.45 Sakramentstilbedelse. Skriftemål.

Kl. 18.00 Messe på norsk

Kl. 18.00 1. torsdag i måneden: Messe med bønn for kall

 

Fredag

Kl. 08.00 Messe på norsk

Kl. 10.30 Rosenkransbønn i kirken

Kl. 11.00 Messe på norsk

Kl. 17.15-17.45 Sakramentstilbedelse. Skriftemål.

Kl. 18.00 Messe på norsk

Kl. 19.00 Messe på polsk

 

Lørdag

Kl. 10.00 Messe på norsk (lørdagens messe)

Kl. 17.30 Skriftemål.

Kl. 18.00 Messe på norsk (søndagens messe)

Kl. 19.00 Messe på polsk (søndagens messe)

 

 

 

Ordinære messetider i St. Joseph 

Akersveien 4

 

Søndag

Kl. 09.30 Messe på norsk

Kl. 11.00 Messe på kroatisk

Kl. 12.30 Messe på spansk

Kl. 16.00 Messe på fransk

Kl. 16.00 Messe på fransk

Kl. 18.00 Studentmesse på engelsk

Kl. 19.20 Messe på engelsk

Tirsdag

Kl. 18.00 Messe på engelsk

 

Onsdag

 

 

Torsdag

Kl. 18.00-20.00 Messe og tilbedelse på spansk

 

Fredag

Kl. 18.00 Messe og novena på tagalog

Lørdag

Kl. 17.30 3. lørdag i måneden. Rosenkrans / skrifte på italiensk.

Kl. 18.00 3. lørdag i måneden. Messe på italiensk 

ST. OLAV KATOLSKE

DOMKIRKEMENIGHET