top of page

PALMESØNDAG 13. APRIL

St. Olav kirke

Kl. 0800 Messe polsk

Kl. 0930 Messe engelsk

Kl. 1100 Messe norsk

Kl. 1300 Messe tagalog

kl. 1500 Messe polsk

Kl. 1800 Messe engelsk

Kl. 1930 Messe norsk

 

St. Joseph kirke

Kl. 0930 Messe norsk

Kl. 1100 Messe kroatisk

Kl. 1230 Messe spansk

Kl. 1430 Messe litauisk

Kl. 1600 Messe fransk

Kl. 1800 Messe engelsk

 

MANDAG 14. APRIL

St. Olav kirke

Kl. 1100 Messe norsk

Kl. 1800 Messe norsk

 

St. Joseph kirke

Kl. 1600 - 1700 Retrett vietnamesisk

kl. 1730 Korsvei tagalog

Kl. 1830 Messe tagalog

Kl. 1930 Skriftemål kroatisk

 

TIRSDAG 15. APRIL

St. Olav kirke

Kl. 1800 OLJEVIGSELSMESSE

 

St. Joseph kirke

kl. 11.00 messe norsk 

Kl. 1700 Korsvei tagalog

 

ONSDAG 16. APRIL

St. Olav kirke

Kl. 1100 Messe norsk

Kl. 1800 Messe norsk

 

St. Joseph kirke

Kl. 1600-1700 Retrett vietnamesisk

Kl. 1730 Korsvei tagalog

Kl. 1830 Messe tagalog

 

SKJÆRTORSDAG 17. APRIL

St. Olav kirke

Kl. 12.00 Messe LIT 

Kl. 1400 Messe polsk

Kl. 1600 Messe vietnamesisk

Kl. 1800 Pontifikalmesse

Kl. 1930-2100 Tilbedelse polsk

Kl. 2100-2200 Tilbedelse vietnamesisk

Kl. 2200 Tilbedelse tagalog

 

St. Joseph kirke

Kl. 1300 Messe tagalog

Kl. 1600 Messe vietnamesisk

Kl. 1800 Messe spansk

kl. 1930 Messe kroatisk

Kl. 2030 Tilbedelse kroatisk

 

LANGFREDAG 18. APRIL

St. Olav kirke

Kl. 1300 Liturgi kroatisk

Kl. 1500 Liturgi norsk

Kl. 1800 Liturgi vietnamesisk

Kl. 2000 Liturgi polsk

 

St. Joseph kirke

Kl. 1130 Seven Last Words tagalog

Kl. 1230 Liturgi tagalog

Kl. 1400 Liturgi spansk

Kl. 1800 Liturgi vietnamesisk

Kl. 2000 Liturgi litauisk

Kl. 2130 Litrugi Ukrainsk 

 

PÅSKEAFTEN 19. APRIL

St. Olav kirke

Kl. 1000 Velsignelse påskemat polsk

Kl. 1100 Velsignelse påskemat polsk

Kl. 1200 Velsignelse påskemat polsk

Kl. 1300 Velsignelse påskemat polsk

kl. 1600 Vigilie vietnamesisk

Kl. 1800 Vigilie tagalog

kl. 2000 Vigilie polsk

Kl. 2300 Vigilie norsk

 

St. Joseph kirke

Kl. 1400 Velsignelse påskemat kroatisk

Kl. 1600 Vigilie vietnamesisk

Kl. 1800 Vigilie spansk

Kl. 2000 Skrifte litauisk

kl. 2030 Vigilie litauisk

kl. 22.00 Vigilie ukrainsk 

 

 

PÅSKESØNDAG 20. APRIL

St. Olav kirke

Kl. 0800 Messe polsk

Kl. 0930 Messe engelsk

Kl. 1100 Messe norsk

kl. 1300 Messe vietnamesisk

Kl. 1500 Messe polsk

Kl. 1800 Messe engelsk

Kl. 19.30 Messe norsk 

 

St. Joseph kirke

kl. 07.30 Messe ukraisnk 

Kl. 0930 Messe norsk

Kl. 1100 messe kroatisk

Kl. 1230 Messe spansk

Kl. 1400 Messe tagalog

Kl. 1600 Messe fransk

Kl. 1800 Messe engelsk

 

2. PÅSKEDAG 21. APRIL

St. Olav kirke

Kl. 1100 Messe norsk

Kl. 1500 Messe polsk

Kl. 1800 Messe norsk

 

St. Joseph kirke

Kl. 1400 Messe cebuano

 

bottom of page