top of page

Messetider i påsken 2019

LØRDAG 13. APRIL

 

St. Olav domkirke

1800 Palmesøndagsmesse (norsk)

1900 Palmesøndagsmesse (polsk)

PALMESØNDAG 14. april

 

St. Olav domkirke kirke

0800 Messe (polsk)

0930 Messe (engelsk)

1045 Palmevelsignelse på Vår Frelsers gravlund

1100 Høymesse (norsk)

1300 Messe (tagalog)

1430 Messe (polsk)

1600 Messe (polsk)

1800 Messe (engelsk)

 

St. Joseph kirke

0930 Messe (norsk)

1100 Messe (kroatisk)

1230 Messe (spansk)

1430 Messe (litauisk)

1600 Messe (fransk)

1800 Studentmesse (engelsk)

1930 Messe (norsk)

 

MANDAG 15. APRIL

 

St. Olav domkirke

0800 Messe (norsk)

1100 Messe (norsk)

1715 Korsveiandakt (engelsk)

1800 Messe (norsk)

 

St. Joseph kirke

1600 Korsvei (vietnamesisk)

 

Menighetssalen

1800 Messe (tagalog)

 

TIRSDAG 16. APRIL

 

St. Olav domkirke

0800 Messe (norsk)

1100 Messe (norsk)

1800 Oljevigselsmesse

 

St. Joseph kirke

1715 Korsveiandakt (engelsk)

 

ONSDAG 17. APRIL

 

St. Olav domkirke

0800 Messe (norsk)

1100 Messe (norsk)

1715 Korsveiandakt (engelsk)

1800 Messe (norsk)

 

St. Joseph kirke

1600 Korsvei (vietnamesisk)

SKJÆRTORSDAG 18. APRIL

 

St. Olav domkirke

0930 Messe, sykesalving (spansk)

1100 Pontifikalmesse (engelsk)

1330 Messe (polsk)

1600 Messe (viet.)

1800 Pontifikalmesse

med påfølgende tilbedelse (norsk)

2100 Tilbedelse vietnamesisk

2200 Tilbedelse (tagalog)

 

St. Joseph kirke

1030 Messe (fransk)

1300 Messe (tagalog)

1600 Messe (vietnamesisk)

1800 Messe (spansk)

2000 Messe (kroatisk)

 

Trefoldighetskirken

1500 Messe (kaldeisk)

LANGFREDAG 19. APRIL

 

St. Olav domkirke

1030 Langfredagsliturgi (engelsk)

1300 Langfredagsliturgi (polsk)

1530 Langfredagsliturgi (norsk)

1800 Langfredagsliturgi (vietnamesisk)

2000 Tilbedelse (polsk)

 

St. Joseph kirke

1000 Langfredagsliturgi (litauisk)

1200 Langfredagsliturgi (tagalog)

1400 Langfredagsliturgi (spansk)

1600 Langfredagsliturgi (kroatisk)

1800 Langfredagsliturgi (vietnamesisk)

1930 Langfredagsliturgi (fransk)

 

Menighetssalen

1000 Seven last Words (tagalog)

 

Trefoldighetskirken

1200 Messe (kaldeisk)

PÅSKEAFTEN 20. APRIL

 

St. Olav kirke domkirke

0900-1100 Velsignelse av påskemat, (polsk)

         kl. 0900, 1000, 1030 og 1100  

1330 Påskevigilie (polsk)

1600 Påskevigilie (vietnamesisk)

1800 Påskevigilie (tagalog)

2030 Pontifikal påskevigilie (engelsk)

2300 Pontifikal påskevigilie (norsk) 

 

St. Joseph kirke

1300-1400 Velsignelse av påskemat (kroatisk)

1600 Påskevigilie (vietnamesisk)

1800 Påskevigilie (fransk)

2000 Påskevigilie (spansk)

PÅSKESØNDAG 21. APRIL

 

St. Olav kirke domkirke

0730 Oppstandelsesprosesjon og messe (polsk)

0930 Messe (engelsk)

1100 Pontifikalmesse (norsk)

1300 Messe (vietnamesisk)

1430 Messe (polsk)

1600 Messe (kaldeisk)

1800 Messe (engelsk)

1930 Messe (norsk)

 

St. Joseph kirke

0930 Messe (norsk)

1100 Messe (kroatisk)

1230 Messe (spansk)

1430 Messe (litauisk)

1600 Messe (fransk)

1800 Messe (tagalog)

 

Trefoldighetskirken

1100 Messe (italiensk)

 

2. PÅSKEDAG 22. APRIL

 

St. Olav domkirke

1100 Messe (norsk)

1430 Messe (polsk)

1800 Messe (norsk)

 

St. Joseph kirke

1400 Messe (cebuano)

1700 Messe (vietnamesisk) 

MESSER PÅ NORSK

13.04. kl. 1800: Palmesøndagsmesse, St. Olav domkirke

14.04. kl. 1045: Palmevelsignelse, Vår Frelsers gravlund

 kl. 0930: Messe, St. Joseph kirke

 kl. 1100: Høymessen, St. Olav domkirke

 kl. 1930: Messe, St. Joseph kirke

15.04. kl. 0800: Messe, St. Olav domkirke

 kl. 1100: Messe, St. Olav domkirke

 kl. 1800: Messe, St. Olav domkirke

16.04. kl. 0800: Messe, St. Olav domkirke

 kl. 1100: Messe, St. Olav domkirke

 kl. 1800: Oljevigselsmesse

17.04. kl. 0800: Messe, St. Olav domkirke

 kl. 1100: Messe, St. Olav domkirke

 kl. 1800: Messe, St. Olav domkirke

18.04. kl. 1800: Pontifikalmesse med påfølgende tilbedelse, St. Olav domkirke

19.04. kl. 1530: Langfredagsliturgi, St. Olav domkirke

20.04. kl. 2300: Påskevigilie, St. Olav domkirke

21.04. kl. 0930: Messe, St. Joseph kirke

 kl. 1100: Pontifikalmesse, St. Olav domkirke

 kl. 1930: Messe, St. Olav domkirke

22.04. kl. 1100: Messe, St. Olav domkirke

 kl. 1800: Messe, St. Olav domkirke

 

MESSER PÅ ENGELSK

14.04. kl. 0930: Messe, St. Olav domkirke 

 kl. 1800: Studentmesse, St. Joseph kirke 

 kl. 1800: Messe, St. Olav domkirke 

15.04. kl. 1715: Korsveiandakt, St. Olav domkirke

16.04. kl. 1600: Korsveiandakt, St. Joseph kirke

17.04. kl. 1715: Korsveiandakt, St. Olav domkirke

18.04. kl. 1100: Pontifikalmesse, St. Olav domkirke

19.04. kl. 10.30: Langfredagsliturgi, St. Olav domkirke

20.04. kl. 2030: Påskevigilie

21.04. kl. 0930: Messe, St. Olav domkirke

 kl. 1800: Messe, St. Olav domkirke

 

MESSER PÅ TAGALOG

14.04. kl. 1300: Messe, St. Olav domkirke

15.04. kl. 1800: Messe, Menighetssalen

18.04. kl. 1300: Messe, St. Joseph kirke

 kl. 2200: Tilbedelse, St. Olav domkirke

19.04. kl. 1000: Seven last Words, Menighetssalen

 kl. 1200: Langfredagsliturgi, St. Joseph kirke

20.04. kl. 1800: Påskevigilie, St. Olav domkirke

21.04. kl. 1800: Messe, St. Joseph kirke

 

MESSE PÅ CEBUANO

22.04. kl. 1400: Messe, St. Joseph kirke

 

 MESSER PÅ LITAUISK

14.04. kl. 1430: Messe, St. Joseph kirke

19.04. kl. 1000: Langfredagsliturgi, St. Joseph kirke

21.04. kl. 1430: Messe, St. Joseph kirke

 

MESSER PÅ POLSK

13.04. kl. 1900: Messe, St. Olav domkirke

14.04. kl. 0800: Messe, St. Olav domkirke

 kl. 1430: Messe, St. Olav domkirke

 kl. 1600: Messe, St. Olav domkirke

18.04. kl. 1330: Messe, St. Olav domkirke

19.04. kl. 1300: Langfredagsliturgi, St. Olav domkirke

 kl. 2000: Tilbedelse, St. Olav domkirke

20.04. kl. 0900: Velsignelse av påskemat, St. Olav domkirke kl. 0900, 1000, 1030 og 1100.    

 kl. 1330: Påskevigilie, St. Olav domkirke

21.04. kl. 0730: Oppstandelsesprosesjon med påfølgende messe, St. Olav domkirke

 kl. 1430: Messe, St. Olav domkirke

22.04. kl. 1430: Messe, St. Olav domkirke

 

MESSER PÅ VIETNAMESISK

13.04. kl. 0900: Messe, St. Joseph kirke

15.04. kl. 1600: Korsvei, St. Joseph kirke

17.04. kl. 1600: Korsvei, St. Joseph kirke

18.04. kl. 1600: Messe, St. Joseph kirke

 kl. 2100: Tilbedelse, St. Olav domkirke

19.04. kl. 1800: Langfredagsliturgi, begge kirker

20.04. kl. 1600: Påskevigilie, begge kirker

21.04. kl. 1300: Messe, St. Olav domkirke

22.04. kl. 1700: Messe, St. Joseph kirke 

 

MESSER PÅ KROATISK

14.04. kl. 1100: Messe, St. Joseph kirke

18.04. kl. 2000: Messe, St. Joseph kirke

19.04. kl. 1600: Langfredagsliturgi, St. Joseph kirke

20.04. kl. 1300: Velsignelse av påskemat, St. Joseph kirke

21.04. kl. 1100: Messe, St. Joseph kirke

22.04. kl. 1700: Messe, St. Joseph kirke

 

MESSER PÅ SPANSK

14.04. kl. 1230: Messe, St. Joseph kirke

18.04. kl. 0930: Messe, sykesalving

 kl. 1800: Messe, St. Joseph kirke

19.04. kl. 1400: Langfredagsliturgi, St. Joseph kirke

20.04. kl. 2000: Påskevigilie, St. Joseph kirke

21.04. kl. 1230: Messe, St. Joseph kirke

 

MESSER PÅ FRANSK

14.04. kl. 1600: Messe, St. Joseph kirke

18.04. kl. 1030: Messe, St. Joseph kirke

19.04. kl. 1930: Langfredagsliturgi, St. Joseph kirke

20.04. kl. 1800: Påskevigilie, St. Joseph kirke

21.04. kl. 1600: Messe, St. Joseph kirke

 

MESSER PÅ KALDEISK

18.04. kl. 1500: Messe, Trefoldighetskirken

19.04. kl. 1200: Langfredagsliturgi, Trefoldighetskirken

21.04. kl. 1600: Messe, St. Olav domkirke

 

MESSE PÅ ITALIENSK

21.04. kl. 1100: Messe, Trefoldighetskirken

EVANGELIEFORKLARINGEN

Vi skal ha evangelieforklaring for barn.

Palmesøndag: i messen kl. 11

Skjærtorsdag: i messen kl. 18

Langfredag: korsveien for barn kl. 15.30

1. påskedag: i messen kl. 11.

08-MESSEN

Det blir ingen messer kl. 08.00 fra og med Skjærtorsdag i den stille uke. Dette gjelder videre gjennom hele påskeoktaven. Første messe kl. 8.00 blir mandag 29.04.2019.

Deretter messer som vanlig.

OBS! Endringer på T-banen i påsken

Stasjonene Jernbanetorget, Stortinget og Nationaltheatret vil ikke betjenes i påsken (fra lørdag 13. april til og med mandag 22. april).

Alternative reisemåter: Fra Majorstuen kan du benytte trikk 11, 12, 15 og 19. Kommer du østfra kan du gå av på Grønland og ta buss 37 til Nordahl Bruns gate. 

Det vil være søndagsruter for alle transportmidler skjærtorsdag, langfredag, 1. og 2. påskedag. Nattbussene kjører natt til alle helligdager. Påskeaften kjøres lørdagsruter for alle transportmidler.

Alle linjer får endrede avgangstider, men det vil være mulig å få oppdatert informasjon om avganger på ruter.no 

eller i Ruters reiseapp.

bottom of page