top of page

Ordinasjon / prestevigsel

Kirken trenger en organisasjon, og den trenger personer til å fylle de forskjellige stillinger i organisasjonen, og til å utføre de forskjellige tjenester, for eksempel med flere av sakramentene.

Dette begrunnes bl.a. i disse ord av Jesus til disiplene etter oppstandelsen: «"Fred være med dere. Som Faderen har sendt meg, sender jeg dere." Som han sa dette, åndet han på dem, og la til: "Motta den Hellige Ånd. Om dere tilgir noen deres synder, er de tilgitt. Om dere holder syndene fast for noen, er de fastholdt."» (Joh 20, 21-23)

 

Siden heter det om Paulus at han sendte «bud til Efesos efter kirkens presbytere». Og så snart han hadde dem for seg, sa han til dem: «... Ta nå vare på dere selv, og på hele den hjord som Den Hellige Ånd har satt dere til tilsynsmenn for; vær rette hyrder for den Guds kirke som han har ervervet seg med eget blod» (Apg 20, 17-18. 28).

Ønker du å bli prest?  

Les mer om presteordinasjon og katolske studier på nettsidene til St. Eystein presteseminar. 

Ønsker du å støtte seminaret?

Seminarets Venner er en forening som ber for prestekall og støtter seminaret økonomisk.

På St.Eysteins dag 28. januar og andre viktige dager (ordianasjon, diakonvielse etc.) arrangeres messer og mottakelser.

Les mer om Seminarets Venner her.

bottom of page