top of page

SAKRAMENT CHRZTU SW.

Dåp polsk.jpg

Chrzest św. zajmuje szczególne miejsce pośród innych sakramentów nie tylko z tej racji, że jest udzielany na wyraźne polecenie samego Chrystusa, ale dlatego, że jest on pierwszym sakramentem wprowadzającym do wspólnoty Kościoła i pozwalającym przyjmować inne sakramenty. W misterium chrztu św. dokonuje się pierwsze spotkanie człowieka z Bogiem w Chrystusie i w Jego Kościele. Podstawą do udzielenia Sakramentu Chrztu Św. jest wiara potwierdzona praktyką życia religijnego, tych którzy proszą o chrzest dla dziecka ( rodziców dziecka lub prawnych opiekunów dziecka)

OBOWIĄZKI RODZICÓW DZIECKA

·         składają zobowiązanie do wychowania dziecka w wierze Kościoła Katolickiego,

·         podejmują systematyczną drogę modlitwy i świadectwa chrześcijańskiego życia,

·         dbają o rozwój religijny i duchowy swojego dziecka,

OBOWIĄZKI RODZICÓW CHRZESTNYCH

·         należą do Kościoła Katolickiego,

·         przystąpili do Sakramentów: crztu ćw. komunii św.  i bierzmowania

·         są wystarczająco dojrzali do pełnienia funkcji chrzestnych,

·         są wierzący i nie mają żadnych przeszkód do przyjęcia Komunii Świętej,

 

INFORMACJE DOTYCZĄCE SPRAW ORGANIZACYJNYCH

 

·         RODZICE POWINNI POSIADAĆ AKT URODZENIA DZIECKA W CZASIE SPOTKANIA Z DUSZPASTERZEM

·         RODZICE PROSZĄCY O CHRZEST ŚW. DLA SWOJEGO DZIECKA POWINNI ZGŁOSIĆ SIĘ DO DUSZPASTERZA ODPOWIEDNIO WCZEŚNIEJ PRZED PLANOWANĄ DATĄ CRZTU ŚW. (Wystarczy kontakt telefoniczny i rozmowa z duszpasterzem)

·         PRZED SAKRAMENTEM CHRZTU ŚW RODZICE MAJĄ OBOWIĄZEK ODBYCIA KATECHEZY CHRZCIELNEJ, KTÓREJ DATA ZOSTAJE USTALONA W CZASIE SPOTKANIA Z DUSZPASTERZEM.

·         NA DZIEŃ CHRZTU ŚW. RODZICE LUB CHRZESTNI DBAJĄ O PRZYNEISIENIE DO KOŚCIOŁA ŚWIECY CHRZCIELNEJ I BIAŁEJ SZATKI

bottom of page