top of page

SAKRAMENT MALZENSTWA

Ekteskap polsk.png

Małżeństwo to przymierze, przez które mężczyzna i kobieta tworzą ze sobą wspólnotę całego życia, skierowaną ze swej natury na:

·         dobro małżonków

·         na zrodzenie i wychowywanie potomstwa.

Małżeństwo zawierane między ochrzczonymi zostało podniesione przez Chrystusa Pana do godności sakramentu.

Sakrament małżeństwa udziela łaski miłowania się wzajemnie tą miłością, jaką Chrystus umiłował Kościół. Łaska sakramentu udoskonala zatem ludzką miłość małżonków, umacnia ich nierozerwalną jedność na drodze do życia wiecznego.

Ponieważ małżeństwo jest w Kościele stanem publicznym, dlatego powinno być zawierane publicznie w ramach celebracji liturgicznej i wobec zgromadzenia wiernych.

Do istotnych cech (przymiotów) małżeństwa należy:

·         jedność,

·         nierozerwalność,

·         otwartość na przyjęcie dzieci.

OSOBY PLANUJĄCE ZAWRZEĆ ZWIĄZEK MAŁŻEŃSKI POWINNY UCZESTNICZYĆ W ORGANIZOWANYCH NAUKACH PRZYGOTOWUJĄCYCH DO ZAWARCIA SAKRAMENTU MAŁŻEŃSTWA W KOŚCIELE KATOLICKIM.

 

Warto pamiętać.

·         Należy odpowiednio wcześniej sporządzić protokół małżeński, który zostaje następnie wysłany drogą pocztową do Polski (ok. 2 miesiące przed datą ślubu).

·         Istnieje także możliwość spisania protokołu małżeńskiego w Polsce i wówczas należy indywidualnie ustalić szczegóły związane z datą przygotowania niezbędnych dokumentów do zawarcia małżeństwa w Parafii, gdzie będzie zawierany Sakrament Małżeństwa.  

·         Należy posiadać dane przy spisaniu protokołu małżeńskiego:

·         adres Diecezji w Polsce, adres Parafii w Polsce, gdzie jest sakrament małżeństwa, imię i nazwisko Księdza Proboszcza Parafii, w której będzie zawierany ślub; (imię i nazwisko księdza, który będzie odprawiał Mszę Św. ślubną – gdy jest to wcześniej ustalone, np. ksiądz znany lub z rodziny),

·         dane świadków i ich adresy zamieszkania.

·         Protokół Małżeński jest spisywany w kancelarii parafii  po wcześniejszym ustaleniu terminu spotkania.

·         W Polsce należy zgłosić się do Urzędu Stanu Cywilnego i otrzymane dokumenty przekazać Księdzu Proboszczowi w Parafii, w której będzie zawierany Związek Małżeński.

(dokument z Urzędu Stanu Cywilnego w Polsce -  jest on ważny 6 miesięcy ).

 

·         Zawsze można otrzymać wszystkie niezbędne informacje dotyczące zawarcia Sakramentu Małżeństwa w zakrystii po każdej mszy świętej w jęz. polskim

Kontakt z duszpastertwem polonijnym: Ks. Piotr Sledz

St, Olav, katolske domkirkemenighet, Akersveien, Oslo

email; Piotr.Sledz@.katols.no

tel. +4748894952

bottom of page