Vi trenger ressurspersoner til menighetsbladet

14/03/2014

Menighetsrådet ønsker at det blåses mer liv, og derfor penger, inn i menighetsbladet. Det er satt av penger i budsjettet for 2014 til to utgivelser i året, men bladet trenger en redaksjon! Vi trenger:-Skribenter-Fotografer-Layoutmedarbeider Bladet kommer ut 2 ganger i året og har et opplag på 10.000 eks. Interreserte kan ta kontakt med sognepresten: pal.bratbak@katolsk.no eller bladets redaktør Henriette Teige: henriette.teige@katolsk.no

Please reload

Nye innlegg

August 23, 2014

August 22, 2014

Please reload

Følg oss
  • Facebook Classic
  • Twitter Classic
  • Instagram App Icon

ST. OLAV KATOLSKE

DOMKIRKEMENIGHET