Intercambio - utveksling av språk gjennom samtale -

Intercambio er et møtepunkt der du får mulighet til å praktisere et fremmedspråk i en uformell situasjon. Snakk et fremmedspråk med mennesker som har det som sitt morsmål. La andre få mulighet til å øve seg på ditt morsmål Alltid i en uformell og sosial atmosfære Intercambio er et møtepunkt der over en kopp kaffe praktiserer et språk gjennom samtale i grupper. Halvveis i samtalen skifter man språk. Slik får man en språkutveksling der alle får og alle gir! Vi starter opp med grupper som har en utveksling mellom spansk- og norsk-talende. Ønsker du andre språk er det bare å møte opp og uttrykke ditt ønske, så vil vi markedsføre nye språk og videreutvikle tilbudet.

Nye innlegg
Følg oss
  • Facebook Classic
  • Twitter Classic
  • Instagram App Icon

ST. OLAV KATOLSKE

DOMKIRKEMENIGHET