top of page

Ny medarbeider på menighetskontoret

Kjære menighet,

det er med stor glede jeg kan kunngjøre at vi f.o.m. august får en ny medarbeider på menighetskontoret når Isabel Hillestad begynner i en 50% prosjektstilling som karitativ koordinator. Håpet er at stillingen kan utvides og gjøres fast. Isabel skal være en resursperson for de i menigheten som driver karitativt arbeid, og samtidig hjelpe oss til å tenke nytt for at stadig flere skal få erfare Kristi kjærlighet på en konkret måte gjennom menighetens arbeid.

Isabel ble født i Mexico City i 1960. Hun er gift, og har 4 barn. Hun har bodd i Norge siden 1985, og er utdannet som aktivitør, og har flere års allsidig pedagogisk arbeid med små barn med og uten spesielle behov barneskolen. Hun har også utdanning fra kontor- og sekretærlinje fra Mexico.

Isabel kommer til jobben etter 2 .5 år som Informasjonsmedarbeider i Caritas Informasjons-og veiledningsenter for arbeidsinnvandrere fra EU/EØS. Fra august 2009 ledet hun et samarbeidsprosjekt mellom de katolske menighetene i Oslo og Caritas Norge med gratis norskundervisning for innvandrere hver fredag formiddag i Mariagården. Hun har selv undervist og organisert opplegget.

Fra 1990 til 2012 var hun kateket for førskolebarna og ”7-årsgruppen” i Asker og Bærum katolske menighet som hun sogner til, og fra 1992 var hun også kateket for første kommunionsgruppen.

P. Pål

bottom of page