top of page

Barnas første hellige kommunion i St. Olav menighet

På Kristi himmelfartsdag (torsdag 29. mai) mottok 105 barn fra menighetens norske katekese sin første hellige kommunion. I menighetskatekese begynner barna sine forberedelser i 2. klasse og seremoniene finner sted våren i 3. klasse og trådisjonen tro på Kristi himmelfartsdag.

Lørdag 24. mai og søndag 25. mai mottok barna som følger menighetens katekese på polsk og den polske skolen sin første hellige kommunion. Totalt var det 110 barn fordelt på de to dager.

Lørdag 7. juni står de fransktalende barna for tur når 12 barn feirer sin første kommunion i St. Joseph kirke. Menigheten gratulerer alle de 230 førstekom-munikantene!

bottom of page