Menighetsrådsvalget

06/06/2014

Det ble avgitt 510 stemmer ved årets menighetsrådsvalg. 340 av disse var bosatt i menigheten. Resultatet hadde vært så godt som identisk om vi talte alle stemmene, eller kun de bosatt i menigheten. Forskjellen har blitt utjevnet gjennom sogneprestens utnevnelser til rådet.  

 

Følgende personer ble valgt inn i menighetsrådet:

 

Lilia Popil Grube, Liv Hegna, Anna Jablecka, Alf Modvar og Lisa Wade. 

Følgende personer har blitt utnevnt av sognepresten: Wieslaw Jankowski, Tito Mbondo Kpakwa og Telesforo "Phil" Llanos. 

 

Det nye menighetsrådet vil tre sammen til høsten. 

 

Please reload

Nye innlegg

August 23, 2014

August 22, 2014

Please reload

Følg oss
  • Facebook Classic
  • Twitter Classic
  • Instagram App Icon

ST. OLAV KATOLSKE

DOMKIRKEMENIGHET