top of page

Menighetsrådsvalget

Det ble avgitt 510 stemmer ved årets menighetsrådsvalg. 340 av disse var bosatt i menigheten. Resultatet hadde vært så godt som identisk om vi talte alle stemmene, eller kun de bosatt i menigheten. Forskjellen har blitt utjevnet gjennom sogneprestens utnevnelser til rådet.

Følgende personer ble valgt inn i menighetsrådet:

Lilia Popil Grube, Liv Hegna, Anna Jablecka, Alf Modvar og Lisa Wade.

Følgende personer har blitt utnevnt av sognepresten: Wieslaw Jankowski, Tito Mbondo Kpakwa og Telesforo "Phil" Llanos.

Det nye menighetsrådet vil tre sammen til høsten.

bottom of page