top of page

Nytt menighetsråd og finansråd i St. Olav

Det ble avholdt valg til menighetsråd i St. Olav domkirkemenighet de siste to ukene i mai. Det ble avgitt 510 stemmer, og for første gang var det også mulig å avgi stemme via en digital stemmeportal på internett.

Følgende personer ble valgt:

  • Lilia Popil Grube, Liv Hegna, Anna Jablecka, Alf Modvar og Lisa Wade. (nyvalgte)

  • Wieslaw Jankowski, Tito Mbondo Kpakwa, og Telesforo "Phil" Llanos (utnevnt av sognepresten)

  • Anne-Mette Ringdal, Lars Blom, Monica Bastias Espinoza, Pedro Barrera, og Wenche Heimholt Isachsen (fortsetter i rådet fra forrige periode)

Det nye menighetsrådet hadde sitt første møte torsdag 14. august.

Der ble Liv Hegna valgt til leder, og Telesforo ”Phil” Llanos til nestleder. De to blir, i samsvar med statuttene for Pastoralrådet i Oslo katolske bispedømme, også menighetens representanter til Pastoralrådet.

Finansrådet vil fra 1.9.2014 bestå av: Pablo Barrera, Pedro Barrera, Telesforo "Phil" Llanos og diakon Sindre Jacob Bostad.

bottom of page