top of page

Søndagsskolelærere!

St. Olav menighet søker flere søndagsskolelærere! Alle som er interesserte kan kontakte

barne- og ungdomsarbeider Thao Phuong Huynh. Tlf: 456 98 156 e-post: thao.phuong.huynh@katolsk.no

bottom of page