top of page

Forebygging av seksuelle krenkelser og overgrep

Kjære gruppeledere og andre med ansvar for mindreårige i St. Olav domkirkemenighet


Kirken skal være et godt og trygt stedt for alle. Tillit til Kirken bygger på at folk kan stole på de geistlige, ansatte og frivillige som har ansvar for barn og sårbare voksne.


Oslo Katolske Bispedømme tilbyr kurs om forebygging av seksuelle krenkelser og overgrep.


Både jeg og menighetsrådet har ansvar for organisering og gjennomføring av kurset i menigheten.


Hvem skal ta kurset: Vi ønsker at alle som har kontakt med mindreårige på menighetsplan. (katekesekoordinator, kateketer, ungdomsmedarbeider, koordinator for barn og ungdomskor, leder for ministrantlag o.l.)


Med dette inviterer jeg dere til å delta på Forebyggingskurs lørdag 12. mars 2022 i Mariagården


Påmeldingsfrist 01. mars på E-post: Oslo-St.Olav@katolsk.no

Vennligst gi beskjed om eventuelle allergier.


Program

10.00 – 10.30 messe i St. Olav domkirke

10.45 – 12.00 Innledning, dokumenter og begreper 12.00 -12 30 lunsj

12.30 -13.15 Etiske retningslinjer

13.15-14.00 Praktisk forebygging i menigheten

14.00-14.30 OppsummeringVennlig hilsen,


Carlo Le Hong Phuc

Sogneprest


Comments


bottom of page