top of page

KALLSLØRDAG

Kontemplativ i verden


Kallslørdag – samlingsdag om apostolisk klosterliv i dominikanerordenen.


Dagen er for unge voksne som vurderer eller dras mot et kontemplativt og aktivt liv i Kirken.


Tid og sted

Kallslørdagen finner sted på Sta. Katarinahjemmet lørdag den 16. mars 2024.


Tema for dagen

Temaet er Kontemplativ i verden, og beskriver godt hva et apostolisk dominikansk liv består i. For her leves et liv både midt i verden og i spennet mellom det kontemplative og det aktive.


Contemplata aliis tradere er dominikanerordenens moto. Det kan oversettes med å bringe videre til andre frukten av ens bønn og fordypning. Idealet er et liv i fellesskap, liturgi, studier og forkynnelse. Livet er både et klassisk klosterliv og et liv der hvor behovene er. Egen fordypning og kontemplasjonen står sentralt, og fruktene av disse er hva man  bringer videre til andre. I formidling, omsorg, samtale og utallige aktiviteter.

Den dominikanske familie

Den dominikanske familie består av flere grener, som legdominikanere, nonner, brødre og apostoliske søstre. Grenene samarbeider og utfyller hverandre gjensidig.


Disse grenene er representert i Norge:

Informasjon og påmelding

For mer informasjon om kallslørdagen eller om dominikansk apostolisk klosterliv ta gjerne kontakt med sr. Anne Bente.


For påmelding innen onsdag 6. mars til sr. Ane-Elisabet.

 

Skrevet av Sr. Ane-Elisabeth Røer OP

Comentarios


bottom of page