top of page

Kallssøndag 21. april 2024
4. søndag i påsketiden - Den gode hyrdes søndag


Biskop Bernts budskap før kallssøndag: 


Kjære troende,

Jeg minner om Den gode hyrdes søndag 21. april. Vi gleder oss alle over det er mange unge menn som søker til St. Eystein presteseminar, og det skyldes alene deres bønn.

Bispedømmet har pålagt menighetene å overføre denne søndagskollekten (inkl. lørdag aften) til seminaret. Jeg takker dere på forhånd for deres generøsitet, og forsikrer om at seminaristene gleder seg særskilt over denne solidaritet fra de troende og geistligheten.


+Bernt Eidsvig

Oslo,  april  2024


Oslo katolske bispedømme har sitt eget presteseminar – hvordan kan du hjelpe?

Først og fremst kan du hjelpe ved bønn, f. eks. gjennom Oslo katolske bispedømmes “Bønn for kall”, som markeres både lokalt og sentralt hver første torsdag i måneden.


Det er ofte lett å glemme at en prest er mer enn en som forvalter sakramenter. En prest er gjerne involvert i den lokale katolske skolen, foretar syke og fengselsbesøk, engasjerer seg i karitativt arbeide og katekese. Mest sannsynlig er presten også ansvarlig for menighetens administrative og økonomiske virksomhet. I tillegg deltar han i et vidt spekter av aktiviteter, hvor han møter mennesker fra forskjellige kulturer, i alle aldre og livssituasjoner.


En prests oppgaver er mange, og utdannelsen og formasjonen er lagt opp deretter. Normal studietid for en katolsk prest er syv år. I løpet av disse årene tar seminaristen minimum en utdannelse på universitetsnivå, tilsvarende en mastergrad. I tillegg må han gjennom praksis i menigheter og delta på diverse kurs. Dessuten må han gjennom et omfattende program hvor han får hjelp til personlig og åndelig utvikling. Underveis blir han grundig evaluert.


Den andre måten å hjelpe på, er ved å gi økonomisk støtte til seminaret. Det koster kr. 500 per dag å utdanne en prest. Utgiftene går til mat, bosted, transport, klær og noe rekreasjon. Også den formelle utdannelsen koster. Seminaristen tar oftest studiene sine ved de pavelige universitetene Angelicum og Gregoriana i Roma.


Medlemskap i SEMINARETS VENNER koster kr. 100 i måneden. Disse pengene gir, som annet kirkebidrag, grunnlag for skattefradrag.


Hvordan bli medlem? Du kan tegne medlemskap via www.katolsk.no, hvor du finner ordinært avtalegiroskjema. Skriv ut skjemaet og send til Oslo katolske bispedømme, Akersveien 5, 0177 Oslo. Presiser at din månedlige gave på kr. 100 skal gå til St. Eystein presteseminar.

Har du spørsmål om avtalegiro, kontakt bispedømmet på 23 21 95 00 eller kirkebidrag@katolsk.no.                                                                                                          


Du finner mer informasjon på seminarets hjemmeside: steystein.katolsk.no

 

Comentarios


bottom of page