top of page

Menighetsrådsvalg


I år er det menighetsrådsvalg. 2 nye kandidater skal velges og én skal utnevnes av sognepresten.


Halvparten av rådsmedlemmene er nå ferdige med perioden de ble valgt inn for. Flor Santamaria, Ingunn Glomnes Johansen og Iwona Hansen trer ut av menighetsrådet og vi takker for deres innsats.


De som fortsetter er Rez Koksvik (leder), Huyen Nguyen, Truong Minh Duc og Pål de Vibe.


Valget vil foregå fra søndag 17. oktober og til og med søndag 31. oktober. Det vil ligge stemmesedler og stå valgbokser i St. Olav kirke, i St. Joseph kirke, i St. Dominikus kirke og i menighetslokalet.


Hvem kan stemme?

Man må være katolikk, over 16 år og konfirmert. Alle som føler tilhørighet til St. Olav domkirke menighet kan stemme, uansett om man er bosatt i en annen menighet. Stemmer du i St. Olav domkirkemenighet, kan du ikke stemme i en annen menighet.


Hvordan foregår valget?

Det ligger stemmesedler fremme hvor det er skrevet kort om hver kandidat og et bilde av kandidaten. Så skal man sette kryss på de man stemmer på. Man kan stemme på inntil 2 kandidater. Stemmesedlene legges i en konvolutt (den minste av de som ligger fremme) og denne konvolutten legges i den store konvolutten hvor man skriver navn og postnummer utenpå.


Presentasjon av kandidateneJeg heter Raffaele Romeo, kommer fra Italia og jeg er aktiv i den italienske gruppen i menigheten. Før jeg kom til Norge var jeg frivillig i Caritas Italia og var også engasjert i katolsk ungdomsarbeid på både lokalt, regionalt og nasjonalt nivå. Hilsen RaffaeleJeg heter Maria Faanes og jobber som geriatrisk sykepleier på et sykehjem. Jeg er opprinnelig fra Filippinene, men har bodd nesten 36 år i Norge.

Jeg er veldig stolt av menigheten vår og av det å være katolikk i et land der vi er en minoritet.

Jeg er opptatt av samarbeid på tvers av ulike kulturer, og ønsker å jobbe for at alle skal trives i vår menighet.​Jeg heter Margareth Adaa. Jeg kom til Norge i 2005 og er fra Tanzania. Siden da har jeg vært medlem av St. Olav domkirke menighet og deltatt i forskjellige aktiviteter i menigheten, inkludert Internasjonal Rosenkrans for Fred og Opus Dei retretter. Jeg er mest aktiv i den Afrikansk-engelske gruppen og er også en medlem av St. Egidio gruppen. Jeg ønsker å kunne bidra mer aktivt til menighetsarbeid og aktiviteter. Jeg er opptatt av å fremme samarbeid blant nasjonale grupper og enhet i menigheten generelt. Hilsen, Margareth AdaaJeg heter Ewa Franaszek. Opprinnelig kommer jeg fra Polen og jobber i OsloKatolske Bispedømme. Gud er i sentrum av livet mitt og kirken er Hans hjem. Derfor ligger kirkens anliggende svært nær mitt hjerte. Jeg vil gjerne bruke mine evner til å bidra i ulike arrangementer, som julekrybbe, kulturdag og diverse andre ting som samler alle troende. Jeg ønsker at flere mennesker deltar aktivt i kirkens liv. Jeg håper at mitt bidrag vil tjene menigheten vår godt.


Comments


bottom of page