top of page

Nytt Menighetsråd konstituert


Resultatet fra siste menighetsrådsvalg i St. Olav domkirkemenighet er nå klart. Det nye menighetsrådet ble konstituert ved menighetsrådsmøtet torsdag 11. november 2021.11.11.


Resurrecion Ong Esmeña Koksvik (sittende menighetsrådsleder)

Huyen Nguyen (sittende nestleder)

Pål de Vibe (sittende menighetsrådsmedlem)

Truong Minh Duc (sittende menighetsrådsmedlem)

Raffaele Romeo (nyvalgt menighetsrådsmedlem)

Maria Faanes (nyvalgt menighetsrådsmedlem)

Ewa Franaszek (utnevnt menighetsrådsmedlem)


Iwona Hansen og Ingunn Glomnes Johansen avslutter samtidig sin tjeneste som menighetsrådet. På vegne av St. Olav domkirkemenighet takker sognepresten begge for deres store innsats for menigheten og for den støtten de har vært både for ham og hans forgjenger.


Comments


bottom of page