top of page

Påmelding til katekese 2022-23

Registrering til katekese for fra høsten av er åpnet! Nå har vi også laget egne sider for hver gruppe, så vi bedre kan oppdatere infoen underveis. Se mer på katekesesidene.

bottom of page