Påmelding til katekese 2022-23

Registrering til katekese for fra høsten av er åpnet! Nå har vi også laget egne sider for hver gruppe, så vi bedre kan oppdatere infoen underveis. Se mer på katekesesidene.