Skriftemål

I skriftemålet bekjenner den som skrifter sine synder for en prest, ofte kalt "skriftefar". Presten har kirkens fullmakt til å ta imot skriftemål og tilsi syndenes forlatelse. Han har absolutt taushetsplikt om innholdet i den enkeltes syndsbekjennelse.

 

+ Skriftemålsritualet 

+ Skriftespeil  (kan brukes til å forberede skriftemålet)

I St. Olav kirke er det skriftemål hver dag 

fra kl. 17.15 til 17.45.

 

Du kan også lage en avtale med presten utenom disse tidene. 

Ta gjerne kontakt med menighetskontoret. 

 

 

ST. OLAV KATOLSKE

DOMKIRKEMENIGHET