ANSATTE I ST. OLAV DOMKIRKEMENIGHET

Sogneprest:

P. Carlo Borromeo Le Hong Phuc (fra 1. september 2020)

Kapellaner:

P. Carles-Placide Ngboko Zondo (fra. 10. januar 2017)

P. José Johan Dumandan (fra. 1. februar 2018)

P. Josef Ottersen (fra 1. september 2019, i 50% stilling)

P. Franklyn Fernando (fra 1. september 2020)

P. Krzysztof Przanowski (fra 15. september 2020)

Diakoner:

D. Sindre-Jacob Bostad (fra 8. januar 2012)

D. Patricio Quintana (fra 17. juni 2017)

Menighetssekretær:

Ketil Åsatun (fra 1. juni 2016)

Domorganist:

Otto-Christian Odland (fra 15. september 2014, i 50% stilling)

Domkantor:

Vegar Sandholt (fra 15. september 2014, i 50% stilling)

Karitativ koordinator:

Isabel Hillestad (fra 1. august, 80% stilling)

Katekesekoordinator:

Sr. Klara M. Ottersen CSSE (fra 10. august 2020)

Barne- og ungdomsarbeider:

Khoa Danh Le (fra 1. september 2018, deltid)

Vaktmester:

Francis Subramaniam

Husholder:

Jimmy Ross

Frivillige medarbeidere

Henriette Teige, nettside / facebook / twitter

Antonia, voluntør

Annefi Torp, frivillig