top of page

Menighetsrådsvalg 2014

Kandidater til menighetsrådet 

Marina Azzaroli Bleken 

Marina er født i Italia i 1956, gift med Håkon siden 1982, har to døtre (Francesca og Astrid) og ett barnebarn. Kom til Norge i 1981 og har jobbet innen landbruk i Trøndelag, bor i Oslo siden 1992 og er nå førsteamanuensis på Universitetet på Ås. Marina har vært leder for Olsokkomiteen som organiserte valfarten til Stiklestad i flere år frem til 1991, og har vært medlem av St. Olavs menighetsråd tidligere, samt stiller nå til gjenvalg. Hun har vært katekeselærer for første kommunionsbarn i Torino, Levanger og Oslo. Som italiensk mor til to norske barn er Marina opptatt av at den lokale Kirken skal bli rotfestet i det norske samfunnet uten å kompromisse med sin katolske identitet.

Damian Dzieżyc

Damian er utdannet ved Universitetet i Schlesien, gift, far til to barn, bodd i Norge fra desember 2013 og er ansatt i selskapet Bring. I st. Olav kirke er han katekisme lærer og styremedlem i foreningen av sosiokulturell ”Polske frihet”

 

Lilia Popil Grube

Lilia er ukrainsk, bosatt i Norge siden 2002, bor på Holmlia i Oslo, gift og har ett barn.Fra 1. november 2010 er hun ansatt som rådgiver for Innvandrersjelesorgen i Oslo katolske bispedømme (80% stilling). I St. Olav menighet engasjerer hun seg som frivillig i ukrainsk gruppe og har bidratt med et bedre tilbud for norskundervisning i menigheten. Hun er også frivillig norsklærer og med i Kulturdag-komitéen. I Kirken og menighetslivet er Lilia opptatt av det flerkulturelle felleskap, samt god kommunikasjon og struktur. Behersker norsk, ukrainsk, polsk, engelsk, russisk og italiensk.

Liv Hegna

Liv Hegna er født i Oslo, i St Halvard menighet, men vokste opp i St Olav. Hun gikk på St Sunniva som liten, tok latinartium på Berg videregående skole, og har eksamen i filosofi (hovedfag) på Universitetet i Oslo som voksen. Yrkeskarieren omfatter blant annet 28 år som journalist i Aftenposten, senere syv år som redaktør av et fagtidsskrift. Idag jobber hun litt som free lance innen journalistikk. Liv Hegna har tidligere vært formann i menighetsrådet i menigheten vår, og representert St Olav domkirkemenighet i Pastoralrådet. Hun ønsker nå å ta en tørn i menighetsrådet igjen, og begrunner dette med at hun gjerne vil bidra i forbindelse med den fine oppgraderingen som menigheten gjennomgår for tiden, særlig på det organisatoriske området, men også ellers. Liv bor på Skøyen.

Anna Jablecka

Anna Jablecka er opprinnelig født og oppvokst i Polen, men flyttet til Norge for 20 år siden og er utdannet sivil ingeniør i byggfag. Hun er mor til tre barn og har arbeidet i helsevesenet de siste ni årene.I st. Olav menighet er Anna kristendomslærer i den polske gruppen.

Tito Mbondo Kpakwa

Tito er utdannet ingeniør innen telekommunikasjon i Kongo (Kinshasa), flyttet til Norge i 2002 og bosatt i Oslo siden 2004. Han er gift og har fem barn. Siden 2011 har han tilhørt den fransktalende gruppen i St. Olav menighet, er leder av en afrikansk katolsk organisasjon som arbeider nært med Caritas og aktiv i den fransktalende gruppens kor. Han koordinerer og arrangerer flere frivillig aktiviter i St. Olav menighet. Tito snakker fransk , norsk og engelsk.

Telesforo “Phil” Llanos

Phil er opprinelig fra Filippinene i provinsen Cebu og flyttet til Norge i år 2000. Han er utdannet som “Bachelor of Science in Commerce – major in Accounting” på Filippinene i 1982. Ved siden av skole og studier var han aktiv som ministrant, lektor og kormedlem ved University of San Carlos School for Boys and Seminary - Philippines. Phil har arbeidet i forskjellige finans institutter i Norge fra 2002 til 2011 og er i dag budsjettanalytiker i Finansforvaltning på Den amerikanske ambassaden i Oslo.Hans aktiviter i Kirken er blant annet:2004-2006 ble utnevnt Formann (Chairman) – Sacred Heart Filipino Chaplaincy Advisory Council (Presterådet) - Oslo2006-2009 ble utnevnt Auditor – Sacred Heart Filipino Chaplaincy Advisory Council (Presterådet) - OsloFra 2005 – ble utnevnt av Biskop Bernt som ekstraordinær kommunionsutdeler i St. Olav domkirke og St. Josephkirke i OsloHar vært lektor/reader på engelsk messe (både kl 1800 og kl 0930) – St. Olav domkirke og St. JosephkirkeBle utnevnt av p. Armando Alfaro, Jr.(prest/sjelesørger for filippinere) i 2011 som deltager/observer i det årlige Caritas Norges generellforsamling på Mariaholmen.

Alf Modvar

Alf tilhører St. Olav menighet, men går også regelmessig i St. Dominikus klosterkirke. Han er pensjonert avdelingsdirektør fra Kulturdepartementet, forfatter av flere bøker. I st. Olav menighet er, og har han i flere år vært frivillig lærer i norsk for fremmedspråklige, samt har tidligere sittet i menighetsrådet.

Lisa Wade

Lisa er født katolikk og har bakgrunn fra St Paul menighet i Bergen. Hun er gift med tre voksne barn, arbeider som konsulent innen ledelse- og organisasjonsutvikling. I Kirken har hun tidligere vært engasjert i NUK (da det het UNKF) og Caritas og er nå klar for å yte en innsats igjen.

Anna Pietras

Anna Pietras kommer fra Polen, er gift og har en datter på 5 år. Familien bor på Tøyen. Anna er utdannet teolog med undervisning kompetanse og ergoterapeut. Til daglig jobber hun på barneskole. Hun er også kateket for polske barn ved St. Olav kirke og er frivillig i Kirkens Bymisjon.

Wieslaw Jankowski

Wieslaw er teknisk utdannet og kom til Norge i 1985. Han er gift med Barbara, har tre voksne barn og arbeider i teknisk avdeling ved Posten Godssenter i Oslo.

 

På nittitallene var Wieslaw medlem i menighetsrådet ved St. Halvard kirke.

 

bottom of page