VALGPORTAL 

- menighetsrådsvalg 2016 - 

 

Velkommen til valgportalen. Fyll ut skjemaet for å avgi din stemme digitalt.

ST. OLAV KATOLSKE

DOMKIRKEMENIGHET