Bilder fra St. Olav 2015

IMG_0997.JPG
IMG_1018.JPG
IMG_1005.JPG
IMG_1051.JPG
IMG_1090.JPG
IMG_1074.JPG
IMG_1144.JPG
IMG_1133.jpg
IMG_1150.JPG
IMG_1166.JPG
IMG_1201.JPG
IMG_1237.JPG
IMG_1235.jpg
IMG_1255.JPG
IMG_1254.JPG

Corpus Christi 2015

ST. OLAV KATOLSKE

DOMKIRKEMENIGHET