Bilder fra St. Olav 2015

Corpus Christi 2015

ST. OLAV KATOLSKE

DOMKIRKEMENIGHET