top of page

Velkommen til katekese i St. Olav domkirkemenighet, Oslo

Vårt​ ​mål​ ​med​ ​katekesen​ ​er​ ​at​ ​barn​ ​og​ ​unge​ ​gjennom​ ​undervisning,​ ​messegang,​ ​lek og moro i fellesskapet med​ ​andre​ ​katolske​ ​barn,​ ​​ ​skal​ ​få​ ​mer​ ​kunnskap​ ​om​ ​troen, om Gud og Kirken.​ ​

Med​ ​katekeseundervisningen​ ​ønsker​ ​menigheten​ ​å​ ​hjelpe​ ​dere​ ​som​ ​foreldre​ ​i å​ ​oppdra​ ​barnet i​ ​troen.​ ​På​ ​den​ ​måten​ ​kan​ ​de utvikle​ ​evnen​ ​til​ ​å​ ​reflektere​ ​over​ ​troen,​ ​så​ ​den​ ​kan​ ​modnes​ ​fra​ ​en​ ​barnetro​ ​til​ ​en​ ​voksentro​ ​som kan​ ​gi​ ​dem​ ​styrke​ ​gjennom​ ​hele​ ​livet.

Menigheten​ ​tilbyr​ ​derfor​ ​alle​ ​barn​ ​katekeseundervisning​ ​fra​ ​2.​ ​klasse​ ​til​ ​9.​ ​klasse.

Førstekommunion: 9. mai 2024.

Konfirmasjon:  Pinsehelgen 18. og 19. mai 2024.

bottom of page