top of page

Konfirmasjon / ferming

Konfirmasjon betyr «bekreftelse» eller «styrkelse». Guds bekrefter det han gjorde i dåpen, han styrker den døpte, som også sier ja til Gud (ved fornyelsen av trosløftet). Derfor brukes også ordet «ferming». Det som skjer i fermingens sakrament, er en spesiell utgydelse av Den Hellige Ånd, slik den ble apostlene til del pinsedag.

Konfirmasjonen meddeles av biskopen. En prest kan også meddele sakramentet i biskopens sted. Biskopens deltakelse kommer likevel til uttrykk ved at det brukes krisma (salveolje) som er vigslet av ham. Krismaen er kostbar og velduftende.

 

I Den katolske kirke er fermingen (konfirmasjonen) et av de tre initiasjonssakramentene, altså sakramenter som gjør oss til del av Kirkens fulle fellesskap. Konvertitter mottar vanligvis fermingen og sin første nattverd samtidig.

 

Ungdommer som ønsker å motta fermingens sakrament, går til undervisning i 8. og 9. klasse. For mer informasjon, ta kontakt med menighetskontoret. Undervisningen starter årlig i august.
 

bottom of page