Lørdag 1. oktober 2022

 ST. OLAV DOMKIRKE

09.30 Rosenkransbønn

10.00 Messe på norsk

17.00 Sakramentsandakt og skriftemål

18.00 Messe på norsk

19.00 Messe på polsk

ST. JOSEPH  KIRKE

09.00 Messe på vietnamesisk

17.00 Messe på italiensk

 

Søndag 2. oktober 2022

27. Søndag i det alminnelige kirkeår

ST. OLAV DOMKIRKE

08.00 Messe på polsk

09.30 Messe på engelsk

11.00 Høymesse

13.00 Messe på vietnamesisk

14.30 Messe på polsk

16.00 Messe på polsk

18.00 Messe på engelsk

19.30 Messe på norsk

ST. JOSEPH KIRKE

08.00 Messe på spansk

09.30 Messe på norsk

11.00 Messe på kroatisk

12.30 Messe på spansk

16.00 Messe på fransk

Mandag  3.  oktober 2022

ST. OLAV DOMKIRKE

08.00 Messe på norsk

10.30 Rosenkrans på norsk

11.00 Messe på norsk

17.00 Sakramentsandakt og skriftemål

18.00 Messe på norsk

Tirsdag  4. oktober 2022

ST. OLAV DOMKIRKE

08.00 Messe på norsk

10.30 Rosenkrans på norsk

11.00 Messe på norsk

17.00 Sakramentsandakt og skriftemål

18.00 Messe på norsk

ST. JOSEPH  KIRKE

17.00 Tilbedelse og messe på engelsk

Onsdag 5. oktober 2022

ST. OLAV DOMKIRKE

08.00 Messe på norsk

10.30 Rosenkrans på norsk

11.00 Messe på norsk

17.00 Sakramentsandakt og skriftemål

18.00 Messe på norsk

19.00 Messe på polsk

ST. JOSEPH  KIRKE

18.00 Messe på spansk

Torsdag 6. oktober 2022

ST. OLAV DOMKIRKE

08.00 Messe på norsk

10.30 Rosenkrans på norsk

11.00 Messe på norsk

17.00 Sakramentsandakt og skriftemål

18.00 Kallsmesse

Fredag 7. oktober 2022

 

ST. OLAV DOMKIRKE

 

08.00 Messe på norsk

10.30 Rosenkrans på norsk

11.00 Messe på norsk

17.00 Sakramentsandakt og skriftemål

18.00 Messe på norsk

19.00 Messe på polsk

ST. JOSEPH  KIRKE

17.00 Rosenkrans på tagalog

18.00 Messe på tagalog

Lørdag 8. oktober 2022

 ST. OLAV DOMKIRKE

09.30 Rosenkransbønn

10.00 Messe på norsk

17.00 Sakramentsandakt og skriftemål

18.00 Messe på norsk

19.00 Messe på polsk

ST. JOSEPH  KIRKE

09.00 Messe på vietnamesisk

15.30 Messe på litauisk

17.00 Messe på italiensk

 

Søndag 9. oktober 2022

28. Søndag i det alminnelige kirkeår

ST. OLAV DOMKIRKE

08.00 Messe på polsk

09.30 Messe på engelsk

11.00 Høymesse

13.00 Barnemesse

14.30 Messe på polsk

16.00 Messe på polsk

18.00 Messe på engelsk

19.30 Messe på norsk

ST. JOSEPH KIRKE

08.00 Messe på spansk

09.30 Messe på norsk

11.00 Messe på kroatisk

12.30 Messe på spansk

16.00 Messe på fransk