Lørdag 22. januar 2022

 ST. OLAV DOMKIRKE

09.30 Rosenkransbønn

10.00 Messe på norsk

14.00 Messe på tagalog, Santo Niño

17.00 Sakramentsandakt og skriftemål

18.00 Messe på norsk

19.15 Messe på polsk

ST. JOSEPH  KIRKE

09.00 Messe på vietnamesisk

17.00 Messe på italiensk

 

Søndag 23. januar 2022

ST. OLAV DOMKIRKE

08.00 Messe på polsk

09.30 Messe på engelsk

11.00 Høymesse

14.30 Messe på polsk

16.00 Messe på polsk

18.00 Messe på engelsk

19.30 Messe på norsk

ST. JOSEPH KIRKE

08.00 Messe på spansk

09.30 Messe på norsk

11.00 Messe på kroatisk

12.30 Messe på spansk

16.00  Messe på fransk

18.00 Messe på engelsk

Mandag  24. januar 2022

ST. OLAV DOMKIRKE

08.00 Messe på norsk 

10.30 Rosenkransbønn

11.00 Messe på norsk

17.00 Sakramentsandakt og skriftemål

18.00 Messe på norsk

Tirsdag  25. januar 2022

ST. OLAV DOMKIRKE

08.00 Messe på norsk 

10.30 Rosenkransbønn

11.00 Messe på norsk

17.00 Sakramentsandakt og skriftemål

18.00 Messe på norsk

Onsdag 26.  januar 2022

ST. OLAV DOMKIRKE

08.00 Messe på norsk

10.30 Rosenkransbønn

11.00 Messe på norsk

17.00 Sakramentsandakt og skriftemål

18.00 Messe på norsk

ST. JOSEPH  KIRKE

18.00 Messe på spansk

Torsdag 27. januar 2022

ST. OLAV DOMKIRKE

08.00 Messe på norsk 

11.00 Messe på norsk

17.00 Sakramentsandakt og skriftemål

18.00 Messe på norsk

Fredag 28. januar 2022

ST. OLAV DOMKIRKE

 

08.00 Messe på norsk

10.30 Rosenkransbønn

11.00 Messe på norsk

17.00 Sakramentsandakt og skriftemål

18.00 Messe på norsk

19.00 Messe på polsk

ST. JOSEPH  KIRKE

17.00 Rosenkrans på tagalog

18.00 Messe på tagalog

Lørdag 29. januar 2022

 ST. OLAV DOMKIRKE

09.30 Rosenkransbønn

10.00 Messe på norsk

17.00 Sakramentsandakt og skriftemål

18.00 Messe på norsk

19.15 Messe på polsk

ST. JOSEPH  KIRKE

09.00 Messe på vietnamesisk

14.00 Internasjonal rosenkransbønn

17.00 Messe på italiensk

 

Søndag 30. januar 2022

ST. OLAV DOMKIRKE

08.00 Messe på polsk

09.30 Messe på engelsk

11.00 Høymesse

13.00 Messe, kaldeisk

14.30 Messe på polsk

16.00 Messe på polsk

18.00 Messe på engelsk

19.30 Messe på norsk

ST. JOSEPH KIRKE

08.00 Messe på spansk

09.30 Messe på norsk

11.00 Messe på kroatisk

12.30 Messe på spansk

16.00  Messe på fransk

18.00 Messe på engelsk