top of page

Lørdag 17. februar 2024

 ST. OLAV DOMKIRKE

09.30 Rosenkransbønn

10.00 Messe på norsk

17.00 Sakramentstilbedelse, skriftemål

18.00 Messe på norsk

19.00 Messe på polsk

ST. JOSEPH  KIRKE

09.00 Messe på vietnamesisk

17.00 Messe på italiensk

Søndag 18. februar 2024

ST. OLAV DOMKIRKE

08.00 Messe på polsk

09.30 Messe på engelsk

11.00 Høymesse

13.00 Messe på vietnamesisk

14.30 Messe på polsk

16.00 Messe på polsk

18.00 Messe på engelsk

19.30 Messe på norsk

ST. JOSEPH KIRKE

08.00 Messe på spansk

09.30 Messe på norsk

11.00 Messe på kroatisk

12.30 Messe på spansk

14.00 Messe på engelsk

16.00 Messe på fransk

Mandag 19. februar 2024

ST. OLAV DOMKIRKE

08.00 Messe på norsk

10.30 Rosenkrans på norsk

11.00 Messe på norsk

17.00 Sakramentstilbedelse, skriftemål

18.00 Messe på norsk

Tirsdag 20. februar 2024

 

ST. OLAV DOMKIRKE

08.00 Messe på norsk

10.30 Rosenkrans på norsk

11.00 Messe på norsk

17.00 Sakramentstilbedelse, skriftemål

18.00 Messe på norsk

ST. JOSEPH  KIRKE

17.00 Korsveiandakt og messe på                       engelsk

Onsdag 21. februar 2024

ST. OLAV DOMKIRKE

08.00 Messe på norsk

10.30 Rosenkrans på norsk

11.00 Messe på norsk

17.00 Sakramentstilbedelse, skriftemål

18.00 Messe på norsk

ST. JOSEPH  KIRKE

17.00 Korsveiandakt på fransk

18.00 Messe på spansk

Torsdag 22. februar 2024

ST. OLAV DOMKIRKE

08.00 Messe på norsk

10.30 Rosenkrans på norsk

11.00 Messe på norsk

17.00 Sakramentstilbedelse, skriftemål

18.00 Messe på norsk

ST. JOSEPH  KIRKE

18.00 Korsveiandakt på spansk

Fredag 23. februar 2024

ST. OLAV DOMKIRKE

 

08.00 Messe på norsk

10.30 Korsveiandakt på norsk

11.00 Messe på norsk

17.15 Korsveisandakt og skriftemål                    på norsk

18.00 Messe på norsk

19.00 Korsveiandakt og messe på                        polsk

ST. JOSEPH  KIRKE

17.00 Korsveiandakt på tagalog

18.00 Messe på tagalog

Lørdag 24. februar 2024

 ST. OLAV DOMKIRKE

09.30 Rosenkransbønn

10.00 Messe på norsk

17.00 Sakramentstilbedelse, skriftemål

18.00 Messe på norsk

19.00 Messe på polsk

ST. JOSEPH  KIRKE

09.00 Messe på vietnamesisk

17.00 Messe på italiensk

Søndag 25. februar 2024

ST. OLAV DOMKIRKE

08.00 Messe på polsk

09.30 Messe på engelsk

11.00 Høymesse

13.00 Messe, kaldeisk

14.30 Messe på polsk

16.00 Messe på polsk

18.00 Messe på engelsk

19.30 Messe på norsk

ST. JOSEPH KIRKE

08.00 Messe på spansk

09.30 Messe på norsk

11.00 Messe på kroatisk

12.30 Messe på spansk

14.00 Messe på engelsk

16.00 Messe på fransk

bottom of page