top of page

Lørdag 23. september 2023

 ST. OLAV DOMKIRKE

09.30 Rosenkransbønn

10.00 Messe på norsk

17.00 Sakramentstilbedelse, skriftemål

18.00 Messe på norsk

19.00 Messe på polsk

ST. JOSEPH  KIRKE

09.00 Messe på vietnamesisk

13.00 Messe, San Lorenzo

17.00 Messe på italiensk

Søndag 24. september 2023

ST. OLAV DOMKIRKE

08.00 Messe på polsk

09.30 Messe på engelsk

11.00 Høymesse

13.00 Messe, kaldeisk

14.30 Messe på polsk

16.00 Messe på polsk

18.00 Messe på engelsk

19.30 Messe på norsk

ST. JOSEPH KIRKE

09.30 Messe på norsk

11.00 Messe på kroatisk

12.30 Messe på spansk

14.00 Messe på engelsk

16.00 Messe på fransk

Mandag 25. september 2023

ST. OLAV DOMKIRKE

08.00 Messe på norsk

10.30 Rosenkrans på norsk

11.00 Messe på norsk

17.00 Sakramentstilbedelse, skriftemål

18.00 Messe på norsk

Tirsdag  26. september 2023

ST. OLAV DOMKIRKE

 

08.00 Messe på norsk

10.30 Rosenkrans på norsk

11.00 Messe på norsk

17.00 Sakramentstilbedelse, skriftemål

18.00 Messe på norsk

ST. JOSEPH  KIRKE

17.00 Tilbedelse og messe på engelsk

Onsdag 27. september 2023

ST. OLAV DOMKIRKE

08.00 Messe på norsk

10.30 Rosenkrans på norsk

11.00 Messe på norsk

17.00 Sakramentstilbedelse, skriftemål

18.00 Messe på norsk

Torsdag 28. september 2023

ST. OLAV DOMKIRKE

08.00 Messe på norsk

10.30 Rosenkrans på norsk

11.00 Messe på norsk

17.00 Sakramentstilbedelse, skriftemål

18.00 Messe på norsk

Fredag 29. september 2023

ST. OLAV DOMKIRKE

 

08.00 Messe på norsk

10.30 Rosenkrans, norsk

11.00 Messe på norsk

17.00 Sakramentstilbedelse, skriftemål

18.00 Messe, norsk

19.00 Messe på polsk

ST. JOSEPH  KIRKE

17.00 Rosenkrans på tagalog

18.00 Messe på tagalog

Lørdag 30. september 2023

 ST. OLAV DOMKIRKE

09.30 Rosenkransbønn

10.00 Messe på norsk

17.00 Sakramentstilbedelse, skriftemål

18.00 Messe på norsk

19.00 Messe på polsk

ST. JOSEPH  KIRKE

09.00 Messe på vietnamesisk

13.00 Messe, Sacred Heart of Jesus

17.00 Messe på italiensk

Søndag 1. oktober 2023

ST. OLAV DOMKIRKE

08.00 Messe på polsk

09.30 Messe på engelsk

11.00 Høymesse

13.00 Messe på vietnamesisk

14.30 Messe på polsk

16.00 Messe på polsk

18.00 Messe på engelsk

19.30 Messe på norsk

ST. JOSEPH KIRKE

09.30 Messe på norsk

11.00 Messe på kroatisk

12.30 Messe på spansk

16.00 Messe på fransk

bottom of page