Lørdag 19. juni 2021

 ST. OLAV DOMKIRKE

18.00 Messe på norsk

19.00 Messe på polsk

ST. JOSEPH  KIRKE

09.00 Messe på vietnamesisk

11.00 Messe på norsk

17.00 Messe på italiensk

 

Søndag 20. juni 2021

ST. OLAV DOMKIRKE

08.00 Messe på polsk

09.30 Messe på engelsk

11.00 Høymesse

13.00 Messe på vietnamesisk

14.30 Messe på polsk

16.00 Messe på polsk

18.00 Messe på engelsk

19.30 Messe på norsk

ST. JOSEPH KIRKE

09.30 Messe på norsk

11.00 Messe på kroatisk

12.30 Messe på spansk

14.00 Messe på engelsk

16.00  Messe på norsk

18.00 Messe på engelsk

Mandag  21. juni 2021

ST. OLAV DOMKIRKE

08.00 Messe på norsk

11.00 Messe på norsk

18.00 Messe på norsk

Tirsdag  22. juni 2021

ST. OLAV  DOMKIRKE

08.00 Messe på norsk

11.00 Messe på norsk

18.00 Messe på norsk

ST. JOSEPH KIRKE

17.00 Tilbedelse og messe på engelsk

Onsdag 23. juni 2021

ST. OLAV DOMKIRKE

08.00 Messe på norsk

11.00 Messe på norsk

18.00 Messe på norsk

ST. JOSEPH KIRKE

19.00 Tilbedelse på spansk

Torsdag  24.  juni 2021

ST. OLAV DOMKIRKE

08.00         Messe på norsk

11.00         Messe på norsk

18.00         Messe på norsk

ST. JOSEPH KIRKE

19.00         Messe på spansk

Fredag 25. juni 2021

ST. OLAV DOMKIRKE

08.00 Messe på norsk

11.00 Messe på norsk

18.00 Messe på norsk

19.00 Messe på polsk

ST. JOSEPH KIRKE

17.15 Rosenkrans på tagalog

18.00 Messe på tagalog

ST. OLAV KATOLSKE

DOMKIRKEMENIGHET