Lørdag 14. mai 2022

 ST. OLAV DOMKIRKE

09.30 Rosenkransbønn

10.00 Messe på norsk

17.00 Sakramentsandakt og skriftemål

18.00 Messe på norsk

19.15 Messe på polsk

ST. JOSEPH  KIRKE

09.00 Messe på vietnamesisk

16.15 Tilbedelse på italiensk

17.00 Messe på italiensk

 

Søndag 15. mai 2022

ST. OLAV DOMKIRKE

08.00 Messe på polsk

09.30 Messe på engelsk

11.00 Høymesse

13.00 Messe på vietnamesisk

14.30 Messe på polsk

16.00 Messe på polsk

18.00 Messe på engelsk

19.30 Messe på norsk

ST. JOSEPH KIRKE

08.00 Messe på spansk

09.30 Messe på norsk

11.00 Messe på kroatisk

14.00 Messe på engelsk

16.00  Messe på fransk

18.00 Messe på engelsk

Mandag  16. mai 2022

ST. OLAV DOMKIRKE

08.00 Messe på norsk 

10.30 Rosenkrans på norsk

11.00 Messe på norsk

17.00 Sakramentsandakt og skriftemål

18.00 Messe på norsk

Tirsdag  17. mai 2022

ST. OLAV DOMKIRKE

08.00 Messe på norsk 

11.00 Messe på norsk

17.00 Sakramentsandakt og skriftemål

18.00 Messe på norsk

Onsdag 18. mai 2022

ST. OLAV DOMKIRKE

08.00 Messe på norsk

10.30 Rosenkrans på norsk

11.00 Messe på norsk

17:00 Sakramentsandakt og skriftemål

18.00 Messe på norsk

ST. JOSEPH  KIRKE

18.00 Messe på spansk

Torsdag 19. mai 2022

ST. OLAV DOMKIRKE

08.00 Messe på norsk 

10.30 Rosenkrans på norsk

11.00 Messe på norsk

17.00 Sakramentsandakt og skriftemål

18.00 Messe på norsk

Fredag 20. mai 2022

ST. OLAV DOMKIRKE

 

08.00 Messe på norsk

10.30 Rosenkrans på norsk

11.00 Messe på norsk

17.00 Sakramentsandakt og skriftemål

18.00 Messe på norsk

19.00 Messe på polsk

ST. JOSEPH  KIRKE

17.00 Rosenkrans på tagalog

18.00 Messe på tagalog

Lørdag 21. mai 2022

 ST. OLAV DOMKIRKE

09.30 Rosenkransbønn

10.00 Messe på norsk

17.00 Sakramentsandakt og skriftemål

18.00 Messe på norsk

19.15 Messe på polsk

ST. JOSEPH  KIRKE

09.00 Messe på vietnamesisk

16.15 Tilbedelse på italiensk

17.00 Messe på italiensk

 

Søndag 22. mai 2022

ST. OLAV DOMKIRKE

08.00 Messe på polsk

09.30 Messe på engelsk

11.00 Høymesse

14.30 Messe på polsk

16.00 Messe på polsk

18.00 Messe på engelsk

19.30 Messe på norsk

ST. JOSEPH KIRKE

08.00 Messe på spansk

09.30 Messe på norsk

11.00 Messe på kroatisk

14.00 Messe på engelsk

16.00  Messe på fransk

18.00 Messe på engelsk