top of page

St. Olavs ministrant arbeid

 

Ordet ministrant kommer av det latinske ordet ministrare, som betyr å betjene. En ministrant er en person som hjelper presten med religiøse handlinger, som oftest messen. Presten er Kristi stedfortreder i messen. Ved å Hjelpe presten, tjener du også Herren.

Ministrant arbeidet er åpent for alle. Det anbefales å ha mottat første komunnion før man starter å ministrere. 

For å ministrere må man møte opp 15 minutter før messen starter for å få på seg ministrandrakten og få utdelt oppgave.

For de med manglende erfaring, er det som oftest en mer erfaren ministrant til stede for å veilede. 

Ministrantlaget har en egen facebook gruppe, der legges informasjon ut når sosiale aktiviteter oppstår:

bedre mini.webp
bottom of page