top of page

Bidrag til kirkens arbeid

Den katolske kirke i Norge vokser, og behovene er store. Har du lyst til å støtte Oslos raskest voksende menighet, kan du gi i kollekt i messene på søndager. Men gaver kan også gis med giro / nettbank / telegiro / avtalegiro. Ønsker du å gi på den måten, kan du registrere deg hos OKB og dermed få mulighet til å trekke fra inntil kr. 25.000 årlig på skatten.

Les mer om ordningen her.

En ny og lettere måte å gi på finner du her:

elektronisk betalingssystem 


Du kan også bruke skjema for avtalegiro

 

Har du spørsmål, send en mail til kirkebidrag@katolsk.no eller ring 23219500.

bottom of page