Omvisning i kirken

St. Olav kirke er den første katolske kirke som ble bygget etter at Den katolske kirke fikk tillatelse til å retablere seg i Norge igjen etter reformasjonen. Vi tilbyr omvisninger for skoleklasser, foreninger, barnehager og andre grupper! 

Velkommen til en lærerik opplevelse i vakre St. Olav kirke! Kontakt menighetskontoret for avtale: Oslo-St.Olav@katolsk.no  / 22 98 21 65

ST. OLAV KATOLSKE

DOMKIRKEMENIGHET