top of page

Omvisning i kirken

St. Olav kirke er den første katolske kirke som ble bygget etter at Den katolske kirke fikk tillatelse til å retablere seg i Norge igjen etter reformasjonen. Vi tilbyr omvisninger for skoleklasser, foreninger, barnehager og andre grupper! 

Velkommen til en lærerik opplevelse i vakre St. Olav kirke! Kontakt menighetskontoret for avtale: Oslo-St.Olav@katolsk.no  / 22 98 21 65

St. Olav kirke

St. Olav kirke

Glassmalerier i koret

Glassmalerier i koret

Alter

Alter

Tabernakel

Tabernakel

Evighetslampe

Evighetslampe

Bispestol

Bispestol

Klokkesnor

Klokkesnor

St. Olav

St. Olav

Statue i koret

Statue i koret

Vievann

Vievann

Mariabilde

Mariabilde

Fliser i koret

Fliser i koret

Maria

Maria

Døpefont

Døpefont

Hellige oljer

Hellige oljer

Korsvei

Korsvei

Apostelkors

Apostelkors

Ruin fra gammel katolsk kirke

Ruin fra gammel katolsk kirke

Galleriet

Galleriet

Skriftestol

Skriftestol

St. Olav kirke

St. Olav kirke

Tom kirke

Tom kirke

Taket i kirken

Taket i kirken

Relikvie i alteret

Relikvie i alteret

Kors i alteret

Kors i alteret

Vindu i våpenhuset

Vindu i våpenhuset

Vindu i våpenhuset

Vindu i våpenhuset

St. Olav-statue foran kirken

St. Olav-statue foran kirken

bottom of page