top of page

Nattverden er det aller helligste og største sakrament. Den kalles også «eukaristien». Nattverd betyr «aftensmåltid», og henger sammen med tiden for innstiftelsen av sakramentet. Eukaristi betyr «takksigelse», og kommer av den store og gamle takkebønn som alltid innleder nattverdfeiringen: «I sannhet, det er verdig og rett...» Kommunion er betegnelsen vi bruker på selve mottakelsen av nattverden, og ordet betyr «fellesskap», «for alle har vi del i det ene brød» (1.Kor 10, 17).

Barnas første hellige kommunion  

Forberedelsene til barnas første hellige kommunion begynner i 2. klasse og fortsetter gjennom 3. klasse. Her i St. Olav menighet feires førstekommunion på Kristi himmelfartsdag. Alle barn som skal motta motta sin første kommunion, skal delta i menighetskatekesen (religionsundervisningen) gjennom 2. og 3. klasse.
 

Kommunion / Nattverd / Eukaristi

Kommunion for glutenallergikere

Det er to måter glutenalergikere kan motta Den hellige kommunion:

 

1) De som tåler litt gluten kan motta en hostie hvor glutennivået er minimalt. Hvis du er i tvil om du ta ler disse kan du fa en ikke-konsekretert hostie med hjem for a prøve. Hvis du tåler disse, sa si i fra til presten som feirer messen, sa vil han gi deg dette under kommunionsutdelingen.

 

2) De som ikke tåler slike hostier kan motta kommunionen ved å drikke av kalken, men fordi presten som et tegn på enhet med Biskopen og Kirken like før kommunion bryter av et lite stykke av den store hostien og legger den i kalken, så kan også denne inneholde spor av gluten. Hvis man heller ikke tåler dette, sier man i fra til presten, så forberedes en egen kalk til dem det det gjelder.

bottom of page