top of page

8. klasse katekese
(Konfirmasjonsforberedelse år 1 av 2)

Takk for at du som sogner til St. Olav domkirkemenighet ønsker å bli konfirmert! 

Hos oss mottar ungdom konfirmasjonens sakrament etter to års konfirmasjonsforberedelse,
for de fleste vil dette si våren de går i 9. klasse. For ungdom som starter høsten 2022 skjer konfirmasjonen våren 2024. 

Påmeldingen er fullført når (1) skjema er fylt ut og (2) betaling er gjennomført. 

Betal kr. 1 000,- Katekesekontingent til katekesekonto nr.: 3000.32.00872
Merk innbetalingen: "8.kl konfirmant, navn, fødselsdato".

Kalender for 8. klasse katekese 2022-23:

KATEKESEOPPSTART 11. september med oppmøte kl. 10.00 i St. Sunniva skolegård. 

Alle familier er velkommen til å delta i katekesemessen klokken 13.00 i st. Olav domkirke.

Høsten 2022: 11. september, 16. oktober, 13. november, og 11. desember.

Våren 2023: 8. januar, 12. mars, 16. april, og 14. mai. 

8. klassehelg: 17. – 19. februar på Mariaholm leirsted.  

Katekeseavslutning: lørdag 3. juni 2023 på Hovedøya med familiene.

Familiemesse / katekesemesse i St. Olav domkirke kl. 13.00 hver 2. søndag i måneden:
11. september, 9. oktober, 13. november, 11. desember, 8. januar, 12. februar, 12. mars, og 14. mai.

Foreløpig ingen egen familiemesse eller katekesemesse for april, men alle inviteres til å delta i påskeliturgien.

bottom of page