Første års konfirmasjonsforberedelse

Takk for at du som sogner til St. Olav domkirkemenighet ønsker å bli konfirmert! 


Hos oss mottar ungdom konfirmasjonens sakrament etter to års konfirmasjonsforberedelse, for de fleste vil dette si våren de går i 9. klasse.
For ungdom som starter høsten 2022 skjer konfirmasjonen pinseaften 19. mai 2024. 

Påmeldingen er fullført når (1) skjema er fylt ut og (2) betaling er gjennomført. 

Betal 1000 kr i kontingent for katekesen.

Kontonr. 3000 32 00872.
Merk innbetalingen "8.kl konfirmant, navn, fødselsdato".

Kalender for 8. klasse katekese 2022-23:

Høsten 2022: 11. september, 16. oktober, 13. november, og 11. desember.

Våren 2023: 8. januar, 12. mars, 16. april, og 14. mai. 

8. klassehelg: 17. – 19. februar på Mariaholm leirsted.  

Katekeseavslutning: lørdag 3. juni 2023 på Hovedøya med familiene.

Ingen katekese Første påskedag 9. april, men alle inviteres til å delta i påskeliturgien.

Familiemesse i St. Olav domkirke 11. sept., 13. nov., 11. des., 8. jan.,12. feb., 12. mars, og 14. mai (2. sønd. i mnd.)

Katekesemesse i St. Joseph kirke 16. okt., og 16. april (katekesen flyttet fra 2. til 3. sønd. i mnd. pga. skoleferie).