DIREKTESENDING AV DEN HELLIGE MESSE

St. Olav domkirkemenighet sender/strømmer den hellige messe direkte daglig. Du kan følge messene enten på facebook eller youtube. Du finner sendingen her:

facebook

youtube

 DIREKTESENDTE MESSER - MESSETIDER (vi tar forbehold i forbindelse med begravelser):

Mandag – til lørdag: messe på norsk klokken 1100

Fredag: messe på tagalog klokken 1800

Fredag og lørdag: messe på polsk klokken 1900

Søndager: messe på polsk klokken 0800

Søndager: høymessen klokken 1100

Søndager: messe på spansk klokken 1230

Siste søndag i måneden: messe, kaldeisk klokken 1400

LIVE STREAMING OF THE HOLY MASS

There will be live streaming of The Holy Mass daily  from St. Olav Cathedral Parish. You may follow the Mass either on facebook or on youtube. You may find the broadcast here:

facebook

youtube

LIVE STREAMING - MASS TIMES (these may be subject to change in case of funeralceremonies):

Mandag – til lørdag: messe på norsk klokken 1100

Fredag: messe på tagalog klokken 1800

Fredag og lørdag: messe på polsk klokken 1900

Søndager: messe på polsk klokken 0800

Søndager: høymessen klokken 1100

Søndager: messe på spansk klokken 1230

Siste søndag i måneden: messe, kaldeisk klokken 1400

ST. OLAV KATOLSKE

DOMKIRKEMENIGHET