Høytiden for Herrens bebudelse

Inngang: LH 600 Sankt Josef
Kyrie, Gloria, Credo, Agnus Dei: LH 8 Missa de Angelis
Offertorium: 599 Salve Pater Salvatoris

Mariahymne: 546 Ave Regina caelorum

ST. OLAV KATOLSKE

DOMKIRKEMENIGHET