DIREKTESENDING AV DEN HELLIGE MESSE

St. Olav domkirkemenighet sender/strømmer den hellige messe direkte daglig. Du kan følge messene enten på facebook eller youtube. Du finner sendingen her:                                       

 

facebook

youtube

 DIREKTESENDTE MESSER - MESSETIDER (vi tar forbehold i forbindelse med begravelser):

Mandag – til lørdag:

Rosenkransbønn på norsk klokken 1030

Messe på norsk klokken 1100

Messe på norsk klokken 1800

Tirsdag:

Tilbedelse og messe på engelsk klokken 1700

Onsdag:

Tilbedelse på spansk klokken 1800

Torsdag:

Messe på spansk klokken 1800

Fredag:

Tilbedelse og messe på tagalog klokken 1715

Messe på polsk klokken 1930

Lørdag:

Messe på italiensk klokken 1700

Messe på polsk klokken 1930

Søndag

Messe på polsk klokken 0800

Messe på engelsk klokken 0930

Høymessen klokken 1100

Messe på spansk klokken 1230

Messe kaldeisk (siste søndag i måneden) klokken 1300

Messe på fransk klokken 1600

Messe på engelsk klokken 1800

LIVE STREAMING OF THE HOLY MASS

There will be live streaming of The Holy Mass daily  from St. Olav Cathedral Parish. You may follow the Mass either on facebook or on youtube. You may find the broadcast here:

facebook

youtube

LIVE STREAMING - MASS TIMES (these may be subject to change in case of funeralceremonies):

Monday – Saturday:

Rosary Prayer in Norwegian at 1030

Mass in Norwegian at 1100

Mass in Norwegian at 1800

Tuesday:

Adoration and Mass in English at1700

Wednesday:

Adoration in Spanish at 1800

Thursday:

Mass in Spanish at 1800

Friday:

Adoration and Mass in Tagalog at 1715

Mass in Polish at 1930

Saturday:

Mass in Italian at 1700

Mass in Polish at 1930

Sunday:

Mass in Polish at 0800

Mass in English at 0930

High Mass at 1100

Mass in Spanish at 1230

Mass, Chaldean, (the last Sunday each month) at 1300

Mass in French at 1600

Mass in English at 1800

ST. OLAV KATOLSKE

DOMKIRKEMENIGHET