DIREKTESENDING AV DEN HELLIGE MESSE

St. Olav domkirkemenighet sender/strømmer den hellige messe direkte daglig. Du kan følge messene enten på facebook eller youtube. Du finner sendingen her:

facebook

youtube

 DIREKTESENDTE MESSER - MESSETIDER (vi tar forbehold i forbindelse med begravelser):

Mandag – til lørdag: messe på norsk klokken 1100

Søndager: messe på polsk klokken 0800

Søndager: messe på engelsk klokken 0930

Søndager: høymessen klokken 1100

Søndager: messe på engelsk klokken 1800

LIVE STREAMING OF THE HOLY MASS

There will be live streaming of The Holy Mass daily  from St. Olav Cathedral Parish. You may follow the Mass either on facebook or on youtube. You may find the broadcast here:

facebook

youtube

LIVE STREAMING - MASS TIMES (these may be subject to change in case of funeralceremonies):

Monday – Saturday: Massi Norwegian 11 am

Sundays: Mass in Polish 8 am

Sundays: Mass in English 9.30 am

Sundays: High Mass 11 am

Sundays: Mass in English 6 pm

ST. OLAV KATOLSKE

DOMKIRKEMENIGHET